Smrtelné zranění při dopravní nehodě či letecký útok. Grim Campaigner vrcholí

Autor: nadporučík Milan Němec, foto: nadrotmistr Michal Beran

Od pondělí 7. do pátku 18. října cvičí ve Vojenském újezdu Hradiště víc než 1800 vojáků brigádního úkolového uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení. Koná se tu největší výcvik letošního roku nazvaný Grim Campaigner 2013.

Hlavním úkolem je prokázat dvěma prapory (41. mechanizovaným a 43. výsadkovým mechanizovaným) plnou bojeschopnost a připravenost k plnění bojových operací menšího rozsahu k obraně jak ČR, tak kolektivní obraně v rámci mezinárodního společenství.

Cvičení bylo zahájeno v neděli 13. října, kdy se oba prapory přesunuly pod taktickým námětem do prostoru nasazení. Během přesunu musely jednotky řešit rozličné incidenty, které na ně nastražil nepřítel. Mezi ty nejzávažnější patřila vážná dopravní nehoda panduru se smrtelným zraněním, dělostřelecký a letecký útok bitevními vrtulníky MI-24.

V pondělí nepřítel zaútočil s cílem obsadit ropná pole na spojeneckém území. Překročil státní hranici fiktivního státu a zahájil boj s prvosledovými aliančními jednotkami. Sedmá mechanizovaná brigáda měla za úkol zpomalit nepřátelský postup. Následně byl zahájen protiútok bojovými vozidly Pandur.

„V průběhu taktického cvičení budou 41. mechanizovanému a 43. výsadkovému mechanizovanému praporu rozehrávány situace, které by mohly nastat při operacích vysoké intenzity. Cílem je prověřit na základě metodiky CREVAL, která hodnotí bojovou připravenost, schopnosti, sladěnost a vycvičenost obou praporů,“ vysvětlil plukovník Miroslav Hlaváč, velitel 4. brigády rychlého nasazení a současně velitel cvičení.

Pokud oba prapory u této praktické zkoušky uspějí, budou certifikovány a tedy připraveny plnit úkoly v plném spektru operací v rámci mnohonárodních sil, dodal Miroslav Hlaváč.

Dosažení plných operačních schopností v roce 2014 je hlavním úkolem 4. brigády rychlého nasazení a jednotek AČR, které vyčleňují vojáky do 4. brigádního úkolového uskupení. Jeho výstavba je nejvyšší ambicí AČR v rámci vojenské spolupráce.