Slovenští logisté navštívili své kolegy v Pardubicích

Autor: poručice Lucie Masaříková

Ve dnech 14. až 18. října 2013 se v Pardubicích uskutečnila série pracovních jednání mezi příslušníky Velitelství společné logistické podpůrné skupiny Ozbrojených sil Slovenské republiky a 14. brigády logistické podpory.

V průběhu návštěvy se příslušníci Ozbrojených sil Slovenské republiky (OS SR) seznámili se zázemím, prostory a s hlavními úkoly svého českého protějšku. Týden strávili jak v posádce Pardubice u velitelství 14. brigády logistické podpory a 141. zásobovacího praporu, tak i v Klatovech, kde se uskutečnila prezentace 142. praporu oprav včetně diskuze k tématu oprav, vyprošťování a odsunu techniky.

Prvním tématem setkání byly aktuální organizační, mobilizační a dislokační změny (OMDZ). OMDZ v současné době probíhají také u OS SR. V rámci optimalizace struktur se OS SR bude členit do tří brigád, a to mechanizované brigády s pěti mechanizovanými prapory, brigády bojové podpory a brigády bojového zabezpečení, jejíž součástí budou jednotky logistiky.

Dalším bodem jednání o spolupráci jednotek AČR a OS SR byl národní podpůrný prvek NSE. V současné době je způsob jeho výstavby u obou armád odlišný. Příslušníci OS SR navrhli možnost vytváření společných národních podpůrných prvků pro zabezpečení operací, ve kterých budou nasazeny jednotky OS SR a AČR se zaměřením na opravy a skladování, avšak až po přijetí postupů pro tvorbu prvků logistické podpory mnohonárodní logistiky v souladu se standardy NATO v rámci AČR.

„Záměrem jednání bylo nalézt oblasti, ve kterých by bylo možné společně s logistickými jednotkami OS SR působit a doplňovat se tak, aby se snížily celkové náklady. Mezi hlavní oblasti zájmu kooperace patří především skladování, přepravy, vyprošťování, odsuny a opravy. V roce 2016 při vytvoření společné bojové skupiny Visegrádské čtyřky je v plánu tuto součinnost realizovat,“ komentoval návštěvu příslušníků OS SR zástupce náčelníka štábu (Support) 14. brigády logistické podpory podplukovník Jiří Pluhař.

Při společných pracovních jednáních byly utvořeny týmy, které se soustředily na jednotlivé oblasti logistické podpory ve snaze vyřešit otázku možné spolupráce při výcviku jednotek logistického zabezpečení.

Při vyhodnocení vedoucí slovenské skupiny plukovník Ján Žarnovický poděkoval za přípravu a realizaci společného setkání, které zhodnotil jako informačně bohaté a nabídl příslušníkům 14. brigády logistické podpory účast na velitelsko-štábním cvičení nově vznikající brigády bojového zabezpečení, které by se konalo v průběhu října příštího roku na území Slovenské republiky.