Slavnostního vyřazení absolventů kurzu Komando se zúčastnil i Josef Bečvář

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Třináct úspěšných absolventů kurzu Komando se v pátek 9. června sešlo v historickém prostoru krypty Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Praze při slavnostním vyřazení. Nechyběl ani náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Slavnostního vyřazení absolventů kurzu Komando se zúčastnil i Josef Bečvář

Objasnění symboliky a spojení právě tohoto místa s kurzem Komando v úvodu ceremoniálu přednesl velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádní generál Josef Kopecký, jehož slova umocnila přítomnost Josefa Otiska, syna kapitána Josefa Otiska, jediného příslušníka československé smíšené brigády ve Velké Británii. Ten za 2. druhé sv. války prošel výcvikem britských Commandos a v roce 1942 zorganizoval úderný kurz pro příslušníky československé smíšené brigády, na jehož tradici současný kurz navázal. A právě z rukou Josefa Otiska úspěšní absolventi obdrželi certifikát a nášivku kurzu Komando. Armádní generál Bečváře jim předal odznak a pamětní minci jim do dlaní vtiskl generál Kopecký.

Během ceremoniálu proběhlo ještě další předání insignií kurzu Komando, a to při příležitosti 75. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. „Jako výraz nejvyšší úcty a s respektem k jejich činům udělil Úsek přípravy Komando in memoriam insignie kurzu Komando – čestný odznak a minci kurzu- padlým výsadkářům, vlastencům a hrdinům v boji s mnohonásobnou přesilou, kteří zde položili svůj život 18. června 1942, a to generálmajoru Janu Gabčíkovi, plukovníku Janu Kubišovi, plukovníku Adolfu Opálkovi, plukovníku Josefu Valčíkovi, podplukovníku Jaroslavu Švarcovi, podplukovníku Josefu Bublíkovi a podplukovníku Janu Hrubému. Navíc také FS dýku generálmajoru Gabčíkovi, plukovníku Kubišovi a plukovníku Opálkovi“, sdělil major Robert Zahuranec, náčelník tohoto úseku.

Insignie budou na expozici VHÚ Praha

Doplnil, že rodině generála Gabčíka budou insignie předány právě v den 75. výročí, tedy 18. června, za rodinu plukovníka Kubiše převzal insignie Jiří Dusík a za ostatní Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu Praha. Ty budou později součástí zdejší expozice.

„Je symbolické, že se scházíme právě zde, pro náš národ významném historickém místě odboje druhé světové války, v místech velmi blízko našim hrdinům, kteří dostáli slovům své přísahy a položili zde život. I vy jste bojovali do posledních sil a já věřím, že úspěšné absolvování tohoto náročného kurzu je dalším významným krokem ve vaší kariéře velitelů,“ řekl při této příležitosti náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Nejlepší absolvent poručík Jan Janeček, příslušník 43. výsadkového praporu, který převzal navíc FS dýku z rukou Josefa Otiska, za všechny zhodnotil: „Jsme unavení, vyčerpaní, všechno nás bolí, sáhli jsme si opravdu na dno sil, ale když jsme přijeli sem a měli tu čest stát v těchto památných prostorech s možností si pročíst ty okamžiky, které se zde odehrály, tak z nás vše spadlo. Vždyť to, co jsme prožili my, byla tak třetina toho, co prožili oni.“

V rámci ceremoniálu byla také udělena pamětní mince kurzu Komando za významnou pomoc a podporu kurzu Komando, a to rotnému Jiřímu Prokopovi z 43. výsadkového praporu, který dlouhodobě přispívá svojí účastí i znalostmi k jeho realizaci.


Fakta o kurzu KOMANDO:
  • Probíhá za řízení Úseku přípravy Komando Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve vojenském výcvikovém prostoru Březina.
  • Patří mezi nejnáročnější v AČR, jedná se o elitní, jediný bojový kurz určený pro velitele malých jednotek zařazených na služební místa, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností. Probíhá v taktických situacích a činnostech blížících se reálným bojovým podmínkám. Je prováděn pod psychickým a fyzickým tlakem, kde dochází k prověrce rozhodovacího procesu, to znamená, že cvičící musí dokázat pod tlakem boje a vypětí nejen uřídit sám sebe, ale i ostatní, kterým v boji velí, neboť na jeho rozhodnutí budou záviset životy jeho podřízených.
  • Kurz probíhá 2x ročně, předchází mu 12 denní výběrové řízení, samotný kurz má 5 dnů teoretickou část (plánovací proces, ženijní příprava) a 26 dnů praktickou část – plánovací proces, bojové drily, taktické přesuny, nácviky a provádění léček a přepadů, ostré trhání, házení RG, ostré střelby pod taktickým námětem, aeromobilní operace a překonávání vodních překážek.
  • Do kurzu nastoupilo po úspěšném absolvování výběrového řízení 23 příslušníků AČR zastupujících 7. mechanizovanou brigádu, 4. brigádu rychlého nasazení a 102. průzkumný prapor. Dokončilo jej 13.
  • Do historie kurzu Komanda se v rámci tohoto běhu kurzu zapsal četař Jakub Štěpán, který v jeho průběhu dosáhl 21 let.
  • Od roku 2005 do konce roku 2016 úspěšně absolvovalo kurz 181 absolventů, z toho 2 příslušníci Ozbrojených sil Slovenské republiky a 1 žena, proběhlo celkem 16 kurzů.
  • Od roku 2013 probíhá vyřazení absolventů v historickém prostoru krypty Národního památníku Heydrichiády v Praze v Resslově ulici.