Skupina vojenských a leteckých přidělenců si prohlédla letouny na kbelské základně

Autor: kpt. Zuzana Špačková

Ve středu 17. ledna zavítali na návštěvu 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely zástupci Pražské asociace vojenských a leteckých přidělenců (PAMAA). Hosté si po úvodní prezentaci prohlédli letouny Airbus, L-410 a vrtulník W-3A Sokol.

Třináctičlenná skupina vojenských a leteckých přidělenců z celého světa, kteří jsou akreditováni v České republice, nebyli pouze zástupci členských zemí Severoatlantické aliance, ale i dalších zemí (Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Francie, Írán, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina, Uruguay a Vietnam). Tato návštěva se uskutečnila ve spolupráci s Ředitelstvím zahraničních aktivit.

„Z celkového počtu jednačtyřiceti přidělenců akreditovaných v České republice je pouze sedmnáct rezidentních v Praze. Ostatní sídlí například v Berlíně, ve Varšavě, ve Vídni nebo Moskvě. Jednou měsíčně se vojenští a letečtí přidělenci schází většinou na dvoudenním meetingu Asociace, přičemž první den probíhá jednání a následně jim připravujeme atraktivní program v podobě návštěvy některé letecké základny nebo jiného vojenského útvaru či zařízení. Loni jsme například zavítali na návštěvu do Čáslavi a letos ještě máme v plánu navštívit leteckou základnu v Náměšti,“ uvedl referent zahraničních služeb Zdeněk Carda.

Zajímali se o MEDEVAC

Během návštěvy kbelské základny byli diplomaté seznámeni s organizací, strukturou a hlavními úkoly základny, o čemž je ve své úvodní prezentaci informoval náčelník štábu plukovník David Schreier. Zástupci asociace se dotazovali zejména na průběh výcviku leteckého personálu, mnoho otázek směřovalo na humanitární program MEDEVAC (medical evacuation) pro převoz pacientů a raněných i na službu SAR (search and rescue). Nemalou pozornost si zasloužilo zapojení vojenského letectva do mezinárodní spolupráce v rámci mise MFO (Multinational Force and Observers) na sinajském poloostrově.

Po prezentaci na leteckém klubu se delegace vydala na prohlídku letiště. První zastávkou byl hangár s letounem Airbus A-319 CJ. Od technického personálu letiště se návštěvníci dozvěděli technické parametry letadla, jeho výkony a čím se odlišuje od běžného linkového stroje. V kabině letadla se zajímali o způsob řízení letadla a o to, do jaké míry do tohoto řízení vstupuje automatizace.

Prohlídka letounů

Poté následovala prohlídka letounu L-410 a z povzdálí byl hostům představen i transportní letoun CASA C-295 M, na kterém probíhaly údržbové práce. Nakonec delegace zavítala na prohlídku vrtulníku W- 3A Sokol, kde byli seznámeni se zajištěním provozu letecké záchranné služby. Tu kbelská základna provozuje v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji.

„Za celou Asociaci musím vyjádřit obdiv nad prací, kterou zde vykonáváte. Zároveň si dovolím poděkovat všem, kteří se nám dnes věnovali. Je vidět, že jste lidé na pravých místech,“ ocenil na závěr návštěvy letecké základny podplukovník Ola Höglund, prezident asociace, přidělenec obrany Švédska a příslušník švédského letectva.