Setkání velitelů Vzdušných sil NATO

Autor: pplk. Mgr. Michal Prejzek, výkonný důstojník VeVzS

Ve dnech 12. až 20. září 2014 se setkali velitelé vzdušných sil aliance na „NATO Air Chiefs´ Symposium 2014“, které se konalo v hlavním velitelství amerických vzdušných sil v Evropě v Ramsteinu, Spolkové republice Německo, a ve Spojených státech amerických. Letošní setkání pořádali společně velitel amerických vzdušných sil generál Mark Welsh a velitel amerických vzdušných sil v Evropě generál Frank Gorenc, který současně zastává i post vrchního velitele Vzdušných sil NATO v Evropě. Sympozia se za Armádu České republiky zúčastnil velitel vzdušných sil brigádní generál Libor Štefánik.

Úvodní část symposia, která se konala na americké základně v Ramsteinu, zahájil generál Gorenc shrnutím uplynulého Summitu NATO. V přednáškovém bloku a diskuzích sympozia se pak témata věnovala především současné světové vojensko-politické situaci a rusko-ukrajinské krizi. Další diskutovaná témata byly budoucí úkoly NATO, ochrana vzdušného prostoru (Air Policing) a připravenost jednotlivých států na přechod na celkový koncept obrany vzdušného prostoru (Air Defence), personální obsazení ve strukturách NATO, především leteckými experty, a v neposlední řadě rozvoj leteckých základen, do kterých NATO investovalo finanční prostředky.

Druhá část sympozia pokračovala ve Spojených státech amerických. Velitele vzdušných sil členských států NATO ve Washingtonu D. C. přivítala tajemnice amerických vzdušných sil Deborah L. James, která ve svém úvodním projevu poděkovala přítomným velitelům za profesionální přístup jejich příslušníků v rámci aliance. Zástupci neziskové a vzdělávací asociace Air Force Association (AFA), která se zabývá letectvím a aeronautikou, vedli další sérii přednášek a prezentací. Mezi prezentovanými tématy byly problematika rozvoje schopností velitelů Vzdušných sil NATO a Evropských vzdušných sil, zapojení amerických vzdušných sil do programu na podporu Afriky, aktuální informace o letounu nové generace F-35 nebo budoucnosti NATO.

Na závěr prezentací vystoupil generál Philip Breedlove, vrchní velitel spojeneckých ozbrojených sil NATO v Evropě, který hovořil o zajištění bezpečnosti členů NATO a jejich spojenců prostřednictvím vzdušných, pozemních a námořních sil. Vyzdvihl odpovědnost sil NATO a jejich modifikaci k okamžité reakci, zajištění plnění článku 5 smlouvy NATO, nutnost organizování společných cvičení na všech úrovních a prověření rotačních schopností jednotek NATO v rámci těchto cvičení. V neposlední řadě zmínil nutnost investice členských států do obměny techniky a systémů a včasné školení odborného personálu.

V doprovodném programu sympozia měli účastníci příležitost zhlédnout expozici světového leteckého průmyslu a hovořit se zástupci prezentujících společností a získat tak detailní informace o produktech a jejích využití pro vzdušné síly.

V rámci sympozia velitelé vzdušných sil členských států NATO navštívili vybraná zařízení a základny amerických vzdušných sil. Navštívili základnu se zaměřením na vzdušný prostor, vesmír a kybernetickou ochranu v Coloradu Springs a výcvikové základny Hurlburt Field a Eglin, které jsou určené pro školení personálu v oblasti velení a řízení, programu letounu F-35, a testování letounů F-15 a F-16 pro nové zbraňové systémy. Společně také zavítali na vojenskou akademii US Air Force Academy, kde ročně studuje na čtyři tisíce amerických a zahraničních studentů. Pro členy sympozia bylo velmi zajímavé osobně hovořit se studenty o studijních oborech a praxi.

Poslední den sympozia ve Spojených státech amerických byl ve znamení ceremonií. Ve Washingtonu D. C. se konalo nejprve slavnostního přijetí velitelů vzdušných sil členských států NATO u památníku amerických vzdušných sil ve Washingtonu. Členové sympozia pak společně položili věnec u hrobu neznámého vojína na národním hřbitově Arlington.