Samohybnou houfnici DANA umí nejlépe obsluhovat dělostřelci z Jinců

Autor: kpt. Martin Sůva, 13. dělostřelecký pluk

Třináctý dělostřelecký pluk z Jinců si tento týden připomněl 73 let od bitvy u polského Jasla. Významným hostem mezinárodní soutěže, které se zúčastnili také vojáci ze Slovenska a Polska, byl brigádní generál Miloslav Masopust.

Brigádní generál Miloslav Masopust, který je válečným veteránem z 2. světové války, vojákům na slavnostním nástupu barvitě popisoval zážitky z 15. ledna 1945, kdy k bitvě u polského Jasla došlo. Podle jeho slov dělostřelecká palba hřměla 65 minut a na kilometr frontové linie bylo až na 200 hlavní. „Za Lidice, za Ležáky... to vše se psalo na dělostřelecké granáty. Byli jsme národními mstiteli,“ řekl mimo jiné generál Masopust.

Po slavnostním nástupu následovala soutěž o nejlepší obsluhu samohybné houfnice DANA. O nejlepší výsledky se snažilo celkem šest družstev. Čtyři utvořili vojáci z Jinců, o další dvě se podělili dělostřelci z Polska a Slovenska. Zvládnout museli tři disciplíny - přípravu před vedením a při vedení bojové činnosti a řidičské dovednosti.

Bojovali jako o život

Náčelník dělostřelectva ozbrojených sil Slovenské republiky pplk. Pavol Barančík se svou obsluhou a kanonýři z Polska v čele se zástupcem velitele 23. dělostřeleckého pluku pplk. Slavomírem Kulou soupeřili s jineckými ohněstrůjci jako o život.

Po několikahodinovém boji vítězství nakonec obhájil 131. dělostřelecký oddíl. Obsluha 1. palebné baterie pod vedením rtn. Ctibora Langšádla převzala štafetu a může tento rok hrdě vozit na hlavni putovní červený povlak, který je znakem mistrovství.

Motivace pro vojáky

„Když jsme minulý rok se soutěží o nejlepší obsluhu začínali, chtěli jsme, aby to pro vojáky byl určitý druh motivace. Tento rok byla soutěž dokonce s mezinárodní účastí a to pro obsluhy děl byla nová zkušenost. Když porovnáme výsledky soutěže letošního a minulého roku, tak musím konstatovat, že se zase kluci posunuli o velký kus dopředu. Myslím, že tato aktivita vojákům svědčí a i pro nově příchozí dělostřelce je to takový hnací motor,“ komentoval soutěž velitel 13. dělostřeleckého pluku plk. Ivan Mráz.

Jedním z partnerů soutěže byl také Vojenský technický ústav, s. p., který již dlouhodobě s 13. dělostřeleckým plukem spolupracuje. Cenu vítězným družstvům předával ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva společně s brigádním generálem Miloslavem Masopustem a velením pluku.


  • Bitva u Jasla bylo vojenské střetnutí na východní frontě za 2. světové války, které se uskutečnilo v rámci Západokarpatské operace mezi sovětskými a československými vojsky na straně jedné a německými vojsky na straně druhé. Pojmenovaná je podle polského města Jasło (tehdy německý Jassel).
  • Útok dělostřelectva a kaťuší sovětských a československých vojsk začala 15. ledna 1945 zhruba v 8.30 hodin. Palba trvala až téměř do deseti hodin, poté vyrazila pěchota. Československým dělostřelcům se podařilo zasáhnout všechny určené cíle.
  • Útok podporovaly i československé tanky. Jeden z nich najel na minu, ale byl posléze opraven, další tank byl zničen německým Panzerfaustem. Zbývajícím tankům se podařilo zničit několik německých kulometných hnízd, dva bunkry, několik okopů, jedno protitankové dělo a několik tankoborníků a pěšáků.
  • Svůj úkol obsadit stanovené kóty českoslovenští tankisté splnili. Velitel sovětské 70. gardové divize generálmajor Gusev se o československých dělostřelcích pochvalně vyjádřil i u nejvyššího sovětského představitele Stalina, který udělil třem z pěti československých pluků čestný název „Jaselský.“

zdroj:cs.wikipedia.org