Saber Junction II: Režim a prostředí, které připomíná reálný vojenský konflikt

Autor: Martina Štěpánková

Cvičení Saber Junction II je v plném proudu. Jednotky deseti národů, které se ho účastní, jsou již v plné bojové pohotovosti připraveny utkat se v největším cvičení států NATO a programu Partnerství pro mír v tomto roce.

Saber Junction II je zaměřeno na vedení konvenčního boje a vojáci zde procvičí všechny druhy bojové činnosti. Pro Armádu ČR je to počtem vyslaných vojáků a vojenské techniky největší a nejvýznamnější zahraniční cvičení. České úkolové uskupení s označením TF 72 (jádro tvoří příslušníci 72. mechanizovaného praporu Přáslavice, jež je součástí 7. mechanizované brigády) tvoří v tomto cvičení hlavní bojovou sílu mezinárodní brigády řízené velitelem a štábem 173rd Airborne Brigade Combat Team (výsadkové brigády armády USA). Vše běží podle připravených schémat a vojáci jsou již v režimu, který připomíná reálný vojenský konflikt.

Každý den tento týden se koná samostatná operace, zaměřená na jednu konkrétní taktickou činnost. Vojáci TF 72 již za sebou mají vedení útočné operace, jejíž součástí byl vzdušný výsadek a pozemní útok bojových jednotek na pozice nepřítele opevněného v obydlené osadě. Češi procvičili i vedení obranného boje. Při obou zmíněných operacích velitel TF 72 nevelí jen vlastním jednotkám, ale současně takzvaným posilovým prostředkům nadřízeného stupně – jedná se zejména o přidělení letového úsilí, dělostřelectva a bezpilotních prostředků. Letecká podpora zahrnuje jak možnosti přepravy vlastních sil tak i bojové podpory, takzvaný Air Weapon Team. Při poslední zmiňované operaci velitel koordinoval využití „dronů“, neboli bezpilotních průzkumných prostředků. Veškerá činnost TF 72 se maximálně přibližuje reálné bojové situaci a všechny součásti úkolového uskupení pracují ve vysokém operačním tempu.

Vše se procvičuje pod vedením rozhodčích, kteří patří přímo pod velitelství JMRC. Ve fázi cvičení, v níž se jednotky tento týden nacházejí, je možné bojovou činnost kdykoliv pozastavit a v případě nutnosti zopakovat. „I když jsem to předpokládal, je pro mne velmi pozitivní ujištění ze strany rozhodčích, že TF 72 je svou vycvičeností a schopnostmi na takové úrovni, že tuto možnost nebude muset využít,“ říká velitel jednotky podplukovník Martin Botík.

Proces naplánování operace i její samotné provedení vypadá takto: velitel TF 72 obdrží operační rozkaz od velitele brigády. Velitel se štábem rozkaz prostuduje, a v daném čase naplánuje vlastní operaci. Poté vydá rozkazy podřízeným a ti úkoly realizují. V praxi si tak všichni vyzkouší, jak je jejich vlastní rozhodovací proces efektivní, a zda je v silách vlastních jednotek splnit to, k čemu se jejich velitelé rozhodli.

Při cvičení Saber Junction II jsou procvičovány všechny odbornosti, které Armáda ČR do Hohenfelsu vyslala a každá odbornost a vojenská specializace zde má nezastupitelné místo. Své si ve vojenském výcvikovém prostoru Hohenfels již vyzkoušela pěchota, tankisté, ženisté, průzkumníci, letečtí a dělostřelečtí návodčí, odstřelovači, spojaři, ale také logistické odbornosti.

Složení TF 72 budí u cvičících partnerů velký respekt. Disponuje mohutnou bojovou a palebnou silou a v možnostech velitele je tak variabilně využívat různé bojové prostředky pro specifické druhy operací. Na straně nepřítele stojí v rámci cvičení proti českému TF 72 1st Battalion 4th Infantry Brigade posílený o norské úkolové uskupení s tanky Leopard-2.

České vojáky v týdnu navštívil velvyslanec Spojených států amerických v Německu John B. Emerson a brigádní generál armády USA Walter E. Piatta, velitel JMTC (Joint Multinational Training Command). Oba hosté byli nadšeni úrovní vycvičenosti a možnostmi českého úkolového uskupení. K dobré reprezentaci AČR velkou měrou přispívají sami řadoví vojáci svým výkonem a znalostmi při vedení bojových činností.