RSOM otvírá dveře ostatním

Autor: major Jan Šulc

Ačkoliv většina zahraničních jednotek a techniky postupně najíždí do Vojenského výcvikového prostoru Lešť na Slovensku teprve v těchto dnech, pracují již některé prvky v rámci mnohonárodního logistického cvičení Capable Logistician 2013 na plné obrátky.

Jedná se především o štáby ředitelství a velení cvičení označované anglickými zkratkami EXDIR a EXCON a štáb skupiny logistické podpory JLSG (Joint Logistics Support Group) řídící přímo činnost nasazovaných sil. Ve všech z nich přitom od počátku působí nezanedbatelný počet českých vojáků a odborníků. Není se ostatně čemu divit, vždyť Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky se sídlem v Praze celé cvičení Capable Logistician 2013 řídí. Vedle uvedených štábů pochopitelně musí běžet naplno i veškeré prvky podpory hostitelskou zemí, takzvaný HNS (Host Nation Support), a v neposlední řadě musí být od prvních okamžiků plně funkční i přijímací středisko RSOM (Reception, Staging, Onward Movement). Na bedrech všech těchto štábů, HNS, RSOM a na vojenských dopravácích totiž nyní leží úspěšné zvládnutí samého „rozjezdu“ cvičení v jeho první fázi nasazování a rozvinování sil.

„RSOM otevírá jednotkám dveře do prostoru nasazení a po jejich stažení je znovu zavírá,“ vysvětluje zjednodušeně podplukovník Vojciech Grzybowski z Polska, který řídí přijímací středisko cvičení Capable Logistician 2013, činnost svých podřízených. Zdaleka to však není jen o otevření dveří.

RSOM ve spolupráci s hostitelskou zemí, Vojenskou policií a skupinou řízení přepravy monitoruje pohyb nasouvajících se jednotek už od hranic. Většina z nich přijíždí na Slovensko po vlastní ose, ale například některá těžká technika je přepravována po železnici, a naopak v některých případech je pro přepravu osob užívána i běžná linková doprava včetně letecké. Tedy nic zrovna snadného na uhlídání a koordinaci.

U vstupu do prostoru RSOM, při hranicích Vojenského výcvikového prostoru Lešť, si přijíždějící již fyzicky přebírají regulovčíci z prvku RSOM, kteří poté jednotky navigují do samotného přijímacího prostoru. V něm jsou postupně všem vydávány identifikační karty, dořešeny finanční a další administrativní záležitosti a vydávány organizační pokyny k ubytování a stravování. Poté musí všichni ve shromažďovacím místě vždy po skupinách projít úvodním briefingem s bezpečnostním poučením. Pro odbavené jednotky RSOM dále řeší dle požadavků buď doprovod nebo i objednání převozu do cílového místa v prostoru.

V týmu RSOM budou v rámci cvičení Capable Logistician 2013 působit zástupci z Polska, Bosny a Hercegoviny, Lotyšska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Srbska. Jak dodal podplukovník Grzybowski: „Jakmile uzavřeme příjezdy jednotek a hostů, budeme muset hned začít připravovat proceduru pro stahování.“ RSOM je zkrátka velmi dynamická a vytížená funkční oblast, která pracuje vždy od prvních chvil až do posledních okamžiků bez ohledu na to, zda-li se jedná o cvičení či reálnou operaci.

Hlavní síly za AČR, které se budou podílet na realizaci úkolů v jednotlivých funkčních oblastech, budou najíždět zítra a pozítří, tedy ve dnech 12. a 13. června.