Rozvoj mnohonárodní logistiky pokračuje

Autor: Jozef Janota

Od 10. do 11. července 2012 organizovalo Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) v Praze dvě důležitá jednání.

Prvním z nich bylo jednání zástupců Visegrádské čtyřky (V4) na vybudování společné skupiny logistické podpory (V4 Joint Logistics Support Group - V4 JLSG) s předurčením pro nasazení jak v rámci evropského brigádního uskupení v roce 2016, tak pro koaliční operace. MLCC převzalo iniciativu vybudovat tuto skupinu (JLSG) ze států Visegrádské čtyřky, na takzvané regionální úrovni. Tato iniciativa je plně v souladu se současnými ambicemi NATO a konceptem takzvané "chytré obrany" Smart Defence. Zástupci států V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) projednávali možnosti výstavby a personálního obsazení štábu JLSG a další podrobnosti, zejména výcvik vyčleněných příslušníků. Ten by měl vyvrcholit příští rok na mezinárodním logistickém cvičení Capable Logistician 2013 (CL13), které rovněž organizuje MLCC.

Rozvoj mnohonárodní logistiky pokračuje

Druhým neméně důležitým jednáním bylo setkání ředitelů logistik členských zemí MLCC ve středu 11. července 2012, kterému předsedal ředitel sekce logistiky MO brigádní generál Vladimír Halenka. Zúčastnili se ho Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, USA a Velká Británie. Ředitelé projednávali současné aktivity a projekty MLCC včetně cvičení CL13, výstavby V4 JLSG, logistických projektů Smart Defence vedených MLCC a rozšiřování o další členské státy. V současné době má MLCC devět členů a další státy jako například Itálie, Srbsko a Chorvatsko přistoupení zvažují. Navíc Maďarsko, Řecko, Rakousko a Chorvatsko plánují vyslat příští rok do MLCC vojenský personál.

Podle ředitele MLCC plukovníka Miroslava Pelikána přispěje ČR prostřednictvím MLCC a jeho aktivitami k dosažení záměru zlepšení logistické interoperability a standardizace v rámci NATO a PfP, zefektivnění sdílení alianční logistické podpory a snížení počtu logistických sil a prostředků v mnohonárodních koaličních operacích, což povede v konečném důsledku ke snížení celkových nákladů na takové operace.