Rostislav Domorák motivuje vojáky osobním příkladem

Autor: (miš)

Plukovník Domorák je známý jako ryzí praktik, tedy voják tělem i duší. Do jeho kompetence patří i příprava těch, kteří si našli cestu do armády formou působení v aktivní záloze.

Krajská velitelství zřejmě projdou na základě závěrů Bílé knihy o obraně určitou reorganizací, zvažují se různá pro a proti, přípravu aktivní zálohy nevyjímaje. „Velice se mi líbil loňský podzimní seminář k aktivní záloze. Je mi jasné, že nejde vše hned, ale záloha už opravdu čeká na určitou jistotu,“ uvedl.

Výcvik zatím běží u krajských vojenských velitelství, ale zvažuje se varianta, že budou připravováni ve Vyškově. "Myslím si ale, že my ty, kteří se k nám hlásí, lépe při výcviku poznáme. Poznáváme je od počátku a můžeme si vybrat, na jakou funkci koho podle jeho předpokladů dáme. Navíc jsou to právě oni, kdo by se třeba v případě nějaké živelní katastrofy měli hlásit mezi prvními, aby pomohli spoluobčanům. Ostatně v tom spočívá kromě strážní služby také jejich úloha. A my si potom můžeme vybrat, koho kam pošleme, víme, jaké jsou jeho schopnosti, co umí a v čem jsou jeho slabiny, protože toho konkrétního člověka jsme poznali při výcviku, ve stresových vypjatých situacích,“ vysvětlil.

Ještě nedávno čítala rota při KVV v Ústí nad Labem devadesát vojáků – aktivních záloh. Dnes v ní působí sedmdesát osm příslušníků a další se hlásí. Přibývá mladých zájemců, a tak není divu, že průměrný věk vojáků je asi pětatřicet let.

"Máme výborného velitele roty. Kapitán Jindřich Černý je hnacím motorem jednotky. Bydlí v Teplicích, ale když je třeba, přijede za mnou na velitelství do krajského města a řešíme spolu řadu důležitých i méně důležitých věcí, aby jeho podřízení viděli, že o ně stojíme. Umíme ale být i tvrdí a naši vojáci to vědí. Například trváme na tom, že pokud se někdo bez vážného důvodu dvakrát za sebou nezúčastní výcviku, rozloučím se s ním. Jde nám o kvalitu ne o kvantitu,“ podtrhl plukovník.

Na krajském velitelství pro aktivní zálohy připravují co nejatraktivnější výcvik, který se odehrává jednou za rok ve vojenském výcvikovém prostoru. Cvičí zpravidla na Doupově, který je nejblíže, ale ukázky střežení konvoje absolvovali třeba na Libavé, kde se jim věnovali instruktoři ze 102. průzkumného praporu z Prostějova.

Své partnerské instruktory mají také na teritoriu kraje a na vojáky ze 41. mechanizovaného praporu ze Žatce, kteří jim pomáhají s tělesnou přípravou či na instruktory, kteří vedou výcvik ochrany proti zbraním hromadného ničení, pějí jenom chválu.

„Letošní cvičení, které máme naplánované od 3. do 10. května, připravujeme už v lednu. Výcvik se bude skládat ze všech druhů odborné přípravy, včetně nepřetržitého čtyřiadvacetihodinového výcviku s pěším přesunem a se zastávkami na jednotlivých pracovištích. na konci přesunu čeká vojáky střelecká příprava. Půjdu s nimi stejně jako vloni celou trasu. V terénu poznám, jak se jim daří začlenit do čet nové příslušníky, kteří jednotku posílí po návratu ze základního výcviku ve Vyškově," svěřil se plukovník Rostislav Domorák a dodal: „Jak jinak chcete vojáky motivovat, když ne osobním příkladem?“