Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Řidiči na speciálním polygonu trénují jízdu na extrémních překážkách i správné reakce

Řidiči na speciálním polygonu trénují jízdu na extrémních překážkách i správné reakce

15.1.2018 • Vojáci ze 71. mechanizovaného praporu teď všichni procházejí přeškolením na vozy Tatra 815 8x8 PRAM, které jsou určené k minometné baterii pro přepravu 120 mm minometu vz. 82. Prapor tyto vozy získal na konci minulého roku náhradou za zastaralé Pragy V3S.

Také přeškolení na tento typ probíhalo ve složitých podmínkách
Také přeškolení na tento typ probíhalo ve složitých podmínkách

„Cílem zaškolení je seznámit řidiče s obsluhou, technikou jízdy, odstraňováním závad a údržbou tohoto typu vozidla. Řidič při něm musí prokázat bezpečné ovládání vozidla ve specifických podmínkách jeho používání,“ vysvětlil koordinátor přípravy řidičů nadrotmistr Jiří Pospíšil.

Toto přeškolení je základním stavebním kamenem, na který navazuje speciální příprava řidičů pro řízení v extrémních podmínkách. Na dovednostech, schopnostech a návycích řidiče závisí životy a zdraví mnoha jeho kolegů. Aby byli tito vojáci maximálně připraveni na podmínky a situace, které mohou při nasazení v zahraniční operaci nastat, je pro ně organizováno odborné školení se zaměřením na řešení krizových situací na silnici a v terénu.

„Na speciálním polygonu si řidiči za odborného vedení trénují jízdu na extrémních překážkách, zjišťují chování vozidla v těchto situacích a nacvičují správné reakce na ně. Součástí výcviku je i vyprošťování techniky zapadlé do písečného terénu,“ popsal tento výcvik jeden z instruktorů nadrotmistr Jiří Smeták.

Výcvik je rozdělený do etap

Celý speciální výcvik je rozdělen do etap. V teorii probírají prevenci a zvládání krizových situací v silničním provozu i terénu, zásady bezpečné jízdy na silnici i v terénu, principy defenzivního způsobu jízdy i vliv technického stavu vozidla, pneumatik, vozovky a dalších prvků na způsob jízdy. Prakticky potom nacvičují správné sezení ve vozidle, nácvik správných reakcí v různých rychlostech vozidla, praktické zvládnutí intenzívního brždění, kontrolu smyku, zvládnutí aquaplanningu, jízdu na nestejném povrchu i při extrémním náklonu terénu.

„Na cvičení nebo při samotném nasazení v zahraniční operaci si toho moc nevyzkoušíme a jen řídíme. Proto takováto možnost je neocenitelnou pomocí pro případné nepředpokládané události,“ pochvaloval si jeden z řidičů rotný Roman Kotala.

Jedním z rozhodujících letošních úkolů, postavených před hranický 71. mechanizovaný prapor je vyčlenění, příprava a nasazení minometné čety v rámci úkolového uskupení NATO na území Lotyšska jako Posílené předsunuté přítomnosti (enhanced Forward Presence - eFP) v pobaltských státech a Polsku.

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
  • Také přeškolení na tento typ probíhalo ve složitých podmínkách Také přeškolení na tento typ probíhalo ve složitých podmínkách Také přeškolení na tento typ…
  • Polygon umožňuje trénink jízdy na různých površích Polygon umožňuje trénink jízdy na různých površích Polygon umožňuje trénink jízdy…
  • Nácvik průjezdu svažitého terénu Nácvik průjezdu svažitého terénu Nácvik průjezdu svažitého…
  • Stoupání a klesání je jednou z nejnáročnějších disciplín Stoupání a klesání je jednou z nejnáročnějších disciplín Stoupání a klesání je jednou z…
  • Podvozek Tatry si poradí téměř s každým terénem Podvozek Tatry si poradí téměř s každým terénem Podvozek Tatry si poradí téměř…
  • Nácvik těchto činností je nesmírně důležitý pro správnou reakci v běžném provozu Nácvik těchto činností je nesmírně důležitý pro správnou reakci v běžném provozu Nácvik těchto činností je…
  • Tatra toho umí opravdu hodně Tatra toho umí opravdu hodně Tatra toho umí opravdu hodně

Autor: kpt. Radek Hampl