Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Reakce NGŠ AČR na nepravdivá tvrzení HN

Reakce NGŠ AČR na nepravdivá tvrzení HN

1.3.2010 • Stanovisko náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Vlastimila Picka k článku redaktora Vladimíra Šnídla uveřejněného 1. března 2010 v Hospodářských novinách:

Generální štáb důrazně odmítá nepravdivé tvrzení o nasaditelnosti obrněných transportérů Pandur, uvedené v článku redaktora Šnídla (HN, 1.3.2010: „Pandury vyrážejí do boje. Do Afghánistánu se nehodí“). Tento subjektivní názor pomíjí odborná stanoviska vojenských expertů. Naprosto tím opomíjí reálné zkušenosti získané z přímého vedení bojové činnosti v Afghánistánu.
Vozidlo Pandur systémově doplní typy nasazené techniky. Jeho obrovskou předností je vysoká palebná síla, snadno modifikovatelná balistická ochrana doplněná o další prvky aktivní a pasivní ochrany a vyspělý sensorický systém umožňující nepřetržitý přehled o situaci a okamžité rozpoznání a identifikaci protivníka s dosahem několika kilometrů. Tato kategorie vozidel má i v náročných podmínkách Afghánistánu své nezastupitelné místo. Pro kontingent polské armády je 70 kusů vozidel Patria (Rosomak) v Afghánistánu hlavním přepravním prostředkem, který v desítkách případů přímého napadení osvědčil své kvality při ochraně osádky. Ze stejné kategorie pochází i v Afghánistánu nasazené vozidlo americké armády STRYKER, které je původem ze stejného koncernu jako vozidlo Pandur. Obrněná vozidla různých typů se pohybují po celém Afghánistánu. Jejich použití stejně jako další techniky závisí na konkrétní situaci, typu úkolu a vyhodnocení terénu. Koaliční síly v Afghánistánu využívají např. i tanky.
Ochrana životů a zdraví našich vojáků byla, je a vždy bude na prvním místě bez ohledu na objem k tomuto účelu vynaložených finančních prostředků. Kolový obrněný transportér Pandur tak zásadním způsobem přispěje jak k posílení bezpečnosti, tak ke zvýšení mobility našich jednotek ve vyhodnocených prostorech. Úkol pro kolová obrněná vozidla Pandur bude definován jako ochrana zásobovacích konvojů na hlavních komunikacích v provincii Lógar, vedení průzkumu a pozorování, palebná podpora a ochrana základny. Není tedy pravda, že vozidla Pandur nebudou vyjíždět do terénu. Naopak se počítá s jejich aktivním využitím. Ve stejném duchu tuto informaci redaktor obdržel, když nás požádal o vyjádření k této problematice. Doslova jsme uvedli: „Pandury doplní spektrum vozidel, které budou moci na základě vyhodnocení konkrétní situace příslušníci PRT použít k plnění všech stanovených úkolů včetně výjezdů a patrol.“ Toto vyjádření se však v článku neobjevilo.
Zdůrazňujeme, že neexistuje univerzální válčiště vhodné pro veškerou bojovou techniku, kterou armády ve světě používají. Proto v moderních armádách existuje proces, který je nazýván plánování a řízení boje, kde se na základě zkušeností, přehledu o bojišti, místní znalosti a zpravodajské přípravě bojiště, velitel rozhoduje, jakou techniku, zbraně a zbraňové systémy, množství osob a způsob palebné podpory pro danou situaci použije. Snahou AČR stejně jako všech dalších armád NATO je pro naše jednotky vytvořit co nejvhodnější podmínky pro plnění operačního úkolu.
Hodnotit schopnosti a vhodnost vozidel od stolu bez znalosti jejich reálných vlastností je zavádějící. AČR je proto připravena demonstrovat schopnosti pořízených kolových obrněných transportérů zástupcům veřejnosti v dynamických ukázkách včetně odborného výkladu. AČR nepořizuje bojovou techniku pro jeden typ konfliktu, pro jeden operační prostor, ale pro plnění úkolů v plném spektru operací v dlouhodobém časovém horizontu.

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.