RAVEN poprvé na letišti v Prostějově

Zaútočit tiše a rychle – stejně tak rychle zmizet, mít v rukou cit hodináře, koncentrovat všechny smysly na jediný cíl, umět se učinit neviditelným a přitom vše vidět.

Disponovat informacemi vzdušného průzkumu, to jsou charakteristiky vojenských profesionálů 102. průzkumného praporu z Prostějova. Jednotky průzkumného praporu jsou předurčeny pro získávání informací o protivníkovi, terénu a počasí, z prostoru vedení bojové činnosti, potřebných pro rozhodování velitelů na všech stupních velení.

Jednou ze symbolik ve znaku praporu jsou letecká křídla znázorňující schopnost útvaru provádět vzdušný průzkum. Optoelektronický vzdušný průzkum zprostředkovává informaci o pohybu protivníka pozemním jednotkám.

Rota bezpilotních průzkumných prostředků 102. průzkumného praporu doposud využívá bezpilotní průzkumný systém SOJKA III TV/TVM především pro denní i noční průzkum nebo sledování vybraných oblastí. Díky rychlému zpracování dat je schopná poskytnout zpravodajskou informaci svým kolegům „na zemi“, umožnit jim být o krok vpřed a monitorovat situaci v přiděleném prostoru.

Nový typ bezpilotního průzkumného prostředku UAV RQ-11B Raven byl v listopadu představen u prostějovského 102. průzkumného praporu.

RAVEN připraven k sestavení Vyhodnocovací a naváděcí zařízení Sestavení prostředku Ukázka sestaveného RAVENu

Před startem Start Dálkové ovládání Zprava: generál Blaško a další sledují dálkové ovládání prostředku

21. století disponuje novými technologiemi vzdušného průzkumu - americký bezpilotní průzkumný letoun UAV RQ-11B Raven, vyvíjený od roku 2001, je jednou z řady možností. Vyrobených 12 000 kusů tohoto zařízení, nízká hmotnost (1,9 kg), start odhozem z ruky, jednoduchá, ale co nejefektivnější obsluha, to jsou přednosti daného letounu. Prostředek je využíván zejména k průzkumu zvolené oblasti, ochraně konvojů, dále jako prevence proti léčkám a detekce položených nebo kladených improvizovaných výbušných zařízení a ke koordinaci palebné podpory dělostřelectva a letectva. S jeho využitím se počítá zejména v zahraničních operacích na území Afghánistánu.

Po teoretickém úvodu prezentoval základní takticko-technické údaje o bezpilotním průzkumném letounu v prostoru prostějovského letiště poručík Ondřej Daněk z roty bezpilotních průzkumných prostředků. Velitel společných sil generálmajor Hynek Blaško a jeho zástupce – velitel pozemních sil brigádní generál Miroslav Žižka diskutovali s příslušníky roty, kteří s tímto typem zařízení byli seznámeni a v průběhu přecházejících čtrnácti dnů v jeho obsluze školeni. Operátor rotmistr Tomáš Komárek a pilot podpraporčík Lukáš Ruský stroze hodnotí: „V předešlých týdnech jsme se nesetkali se závažnými problémy, které by během výcviku bylo nutné řešit. Spolehlivost a bezporuchovost letounu jsou pro nás příjemným zjištěním i výrazným doporučením.“


Autorky: kapitánka Jolana Fedorková ve spolupráci s rotnou Veronikou Zdobinovou, 102. průzkumný prapor v Prostějově