Rada ředitelů Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky zasedala v Praze

Autor: Vladimír Šimunkin

Ve dnech 14. až 15. ledna se v Praze uskutečnilo zasedání Rady ředitelů Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC – Multinational Logistics Coordination Centre).

Jednání vedl předseda rady, brigádní generál Blaine Douglas Holt, ředitel logistiky Velitelství amerických ozbrojených sil v Evropě. Zúčastnili se ho experti z deseti členských států sdružených v mnohonárodním centru, Severoatlantické aliance a EU, konkrétně Evropské obranné agentury. Během setkání se hovořilo o hlavních úkolech, které mnohonárodní logistická organizace se sídlem v Praze plní.

Po velice úspěšném logistickém cvičení Capable Logistician 2013, které MLCC organizovalo a řídilo, nyní stojí před jeho členy další velká výzva – připravit další ročník cvičení Capable Logistician, který se uskuteční v červnu 2015 v Maďarsku.

„Zatímco Capable Logistician 2013 se více orientovalo na standardizaci a interoperabilitu, následující ročník se soustředí především na procvičení plnění praktických úkolů logistické podpory v operacích,“ potvrdil ředitel MLCC plukovník Miroslav Pelikán.

Cvičení se podle jeho vyjádření zaměří na přípravu logistických prvků a jednotek jednoho z největších cvičení NATO v roce 2015 s názvem Trident Juncture. „Dalším z cílů Capable Logistician 2015 bude certifikace logistických prvků států Visegrádské skupiny, tedy České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, k jejich nasazení do pohotovosti v rámci bojového uskupení EU v roce 2016,“ doplnil Pelikán.

Cvičení série Capable Logistician organizuje NATO především z toho důvodu, že v dnešní době značných finančních restrikcí se jak Aliance, tak ostatní státy snaží šetřit zdroje a řešit i logistickou podporu společnými silami. „V současné době se klade důraz na mnohonárodní logistiku a logistické experty je proto potřeba mít kvalitně vycvičené,“ vysvětlil k otázce Miroslav Pelikán.

Během jednání se diskutovalo také o dalším směřování Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky. To bylo založeno v roce 2011 a i za relativně krátkou dobu své existence se významně zapsalo mezi nejdůležitější prvky mnohonárodní logistiky v rámci NATO. „Proto je potřeba jeho schopnosti a potenciál dále rozvíjet. V současné době se proto řeší například možnost zapojení MLCC jako řídícího prvku pro zabezpečení a organizaci vzdělávání a výcviku v rámci NATO,“ uvedl na závěr Pelikán.