Putovní pohár na 7. ročníku Běžecké ligy obhájil 153. ženijní prapor z Olomouce

Autor: plukovník Jan Šulc

Do pomyslného cíle v úterý večer dorazil 7. ročník Běžecké ligy. V devíti kolech se do něj zapojilo dohromady téměř 650 závodníků reprezentujících jednotlivé vojenské útvary a zařízení i další prvky resortu obrany. Poháry vítězům v sále Domu armády Praha předal ředitel sekce rozvoje a plánování schopností brigádní generál Jaromír Alan spolu s náčelníkem tělovýchovy MO plukovníkem Miroslavem Jebavým a dalšími pozvanými hosty.

„Letošní ročník přinesl znovu nárůst kvality i kvantity. Poděkování a uznání patří jak vám účastníkům a organizátorům, tak i vojenským útvarům, které vytvořily zázemí pro jednotlivá kola a umožnily účast svých zástupců v závodech,“ konstatoval v úvodu večera brigádní generál Jaromír Alan. „Sport a tělesná příprava má trvalou podporu velení armády. Přeji vám proto, ať běžecká liga naplní své motto: Rozběháme celou armádu,“ dodal.

V průběhu večera pak byli vyhlášeni postupně závodníci, kteří se v jednotlivých kategoriích umístili na prvních třech místech. Celkem se jednalo o dvě vyhlašované soutěžní kategorie žen a čtyři kategorie mužů. Za zmínku rozhodně stojí i fakt, že vítěz jedné z kategorií, desátník Marek Štěpán, byl před několika dny vyhlášen i sportovcem roku Armády České republiky.

Finálem celého večera pak bylo vyhlášení soutěž družstev. V té se na třetím místě s 323 body umístilo družstvo 14. pluku logistické podpory z Pardubic, druhé místo obsadili s 351 body závodníci 13. dělostřeleckého pluku z Jinců a první místo spolu s putovním pohárem obhájili borci ze 153. ženijního praporu z Olomouce.

Na závěr pak oznámil pokračování závodů plukovník Miroslav Jebavý: „Běžecká liga bude pokračovat i v příštím roce. Rozpis kol pro rok 2018 je již připraven. Pokud máte nějaké podněty k jejímu průběhu, určitě je rádi vyslyšíme,“ řekl všem.