Půlroční příprava do Afghánistánu ve finále: Prověří ji Messenger 2013

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Týdenní odborné taktické cvičení Messenger 2013, které bylo zahájeno v pondělí 22. dubna ve výcvikovém prostoru Březina pod vedením Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) Vyškov, je vyvrcholením a zároveň závěrečným prověřením půlroční přípravy jednotek 7. úkolového uskupení AČR ISAF před nasazením v zahraniční operaci.

Hlavním cílem cvičení je prověřit nejen vojenskou a odbornou připravenost jednotek AČR k nasazení v misi ISAF, a to velitelství 7. ÚU, 10. jednotky NSE (národní podpůrný prvek) a 15. jednotky CHBO (Chemické a biologické ochrany), ale také jejich vzájemnou součinnost v prostoru nasazení na území Afghánistánu.

V rámci cvičení Messenger 2013 řídící štáb rozehrává takové situace, které jsou při nasazení jednotek v misi typické, plánované a vycházejí z plnění operačního úkolu. Ten spočívá v podpoře všech jednotek AČR nasazených v Afghánistánu. Jsou tedy mezi nimi logistici, ekonomové, skladoví specialisté, opraváři, takzvaný odřad ochrany či vojenští policisté a své nezastupitelné místo zde mají také vojenské odbornosti jako psycholog, právník či kaplan. Zcela specifické úkoly týkající se chemického zabezpečí pak budou plnit chemici z 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce a biologové Ústředního vojenského zdravotního ústavu z Prahy.

To ale není vše. Byť nejde o jednotky bojové, i ony se mohou setkat se situacemi neočekávanými, krizovými, které náhle zasáhnou do jejich života ať už na základě KAIA či při výjezdech mimo ni. Z tohoto důvodu jsou jim proto při cvičení Messenger rozehrávány i tyto situace. „V krátké době obrovské množství incidentů, tak lze charakterizovat Messenger 2013. A právě tím je cvičení mimořádné,“ říká náčelník skupiny rozehry major Vladimír Horák z Odboru výcviku vyškovského velitelství.

Základním posláním cvičení je co nejlépe připravit vojáky na vše, co může v misi přijít, přičemž se vychází především z dosud nabytých zkušeností z předcházejících operací. Proto jsou ve skupinách rozehry i rozhodčí služby řídícího štábu cvičení kromě příslušníků VeV-VA zastoupeni také příslušníci dalších jednotek AČR, a to 14. brigády logistické podpory, 31. brigády chemické a biologické ochrany či Vojenské policie. Ti všichni se přímo podíleli na činnosti ve stejném prostoru operace 5. úkolového uskupení.

Na co nejkvalitnější závěrečné přípravě před vlastním nasazením bezmála sedmdesáti příslušníků AČR se tak podílí neméně početný řídící štáb. „Toto cvičení by mělo již zmiňované jednotky 7. úkolového uskupení co nejlépe připravit především na prvních 14 dnů jejich nasazení v prostoru operace, tedy dobu, než budou schopni vlastní adaptace,“ říká jeho řídící plukovník Rudolf Honzák, který působí ve funkci zástupce velitele VeV-VA a dodává: „Týdenní zátěž bude pro cvičící jednotky opravdu extrémní, ale právě zde je nezbytně nutné řídit se heslem „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“. Tedy veškerou plánovanou činnost, ale i další situace, které můžeme dopředu očekávat, či předvídat ze zkušeností předchozích operací, to vše musí mít naprosto přesně nadrilované.“

Messenger 2013 je v pořadí třetím cvičením tohoto typu, které vyškovští organizují ve své gesci. Novinkou je zapojení šestnáctičlenné jednotky příslušníků kurzu základní přípravy Aktivních záloh, kteří jako vrcholnou součást své přípravy a předurčení k strážní službě plní v rámci cvičení úkoly spojené se střežením základny KAIA (Srubový tábor VVP Březina), tedy v tomto případě imitují příslušníky koaličních jednotek.


Úkolové uskupení AČR ISAF organizačně zastřešuje všechny jednotky a prvky Armády České republiky působící na území Afghánistánu s jasným cílem racionalizace a centralizace systému komplexní podpory všech českých jednotek nasazených ve prospěch operace ISAF.


Velitelství 7. Úkolového uskupení Armády České republiky ISAF

  •  bude dislokováno na základně ISAF KAIA (Kabul International Airport - Kábulské mezinárodní letiště), kde je vybudováno vlastní zázemí zabezpečující kvalitní plnění úkolů ve prospěch nasazených jednotek na území celého Afghánistánu.
  •  Kým je tvořeno?

15. jednotka chemické a biologické ochrany

  •  tvoří ji chemici 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce a biologové Ústředního vojenského zdravotního ústavu z Prahy
  •  budou plnit vysoce specifické úkoly týkající se chemického zabezpečení, tj. vyhodnocovat radiační, chemickou a biologickou situaci na území celého Afghánistánu, identifikovat neznámé toxické, radioaktivní a biologické látky a průmyslové toxické látky.
  •  Bude připravena odebírat vzorky (převážně drog a výbušnin) a provádět jejich analýzu. Vojáci budou také plnit úlohu odborných instruktorů při výcviku chemických specialistů Afghánské národní armády (ANA) a příslušníků afghánského ministerstva zdravotnictví v oblasti toxikologie.


Národní podpůrný prvek (jednotka NSE)

  •  Jednotka koncipována k plnohodnotné podpoře všech jednotek AČR na území Afghánistánu, a to především k zabezpečení systému administrativní a logistické podpory (2. úrovně) a koordinace zdravotnického zabezpečení.
  •  Pod uvedenou podporou lze především vidět akviziční činnost v prostoru nasazení, organizace a zajištění dopravy materiálu a osob, zajišťování oprav a revizí materiálu v místě nasazení, skladování materiálu.
  •  Součástí poskytované podpory jsou i výjezdová skupina VP, finanční služba a právní servis a rovněž i komplexní zajištění utajovaného i neutajovaného spojení s republikou včetně zajištění spojení vojáků s jejich blízkými v České republice.
  •  Nedílnou součástí národního podpůrného prvku v rámci Úkolového uskupení AČR je i odřad ochrany tvořený příslušníky 43. výsadkového praporu 4. brigády rychlého nasazení, který plní úkoly spojené s doprovodem všech občanů České republiky, kteří musejí vyjíždět mimo základny v Kábulu. Jedná se o špičkově vycvičené a vyzbrojené vojáky, kteří jsou na takto náročnou misi perfektně fyzicky i psychicky připraveni.

K 3. dubnu 2013 sloužilo v misi ISAF 350 českých vojáků.