První nástup 53. pluku průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky

Autor: kapitán Petr Šiler

2. prosince 2013 proběhl v opavských Jaselských kasárna první nástup 53. pluku průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky v nové organizační struktuře.

53. pluk průzkumu a elektronického boje je hrdým pokračovatelem 53. brigády průzkumu a elektronického boje. Útvaru vznikl 1. října 2005 jako 53. centrum pasivních systémů a elektronického boje. V letech 2007 až 2010 pak plnil úkoly v brigádní struktuře jako 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje. Od roku 2006 nese jednotka čestný název Generála Heliodora Píky a o tři roky později, v roce 2009, jí byl prezidentem České republiky propůjčen bojový prapor.

Ke shromážděným příslušníkům pluku promluvil velitel plukovník gšt. Josef Havlík. Ve svém projevu stručně zrekapituloval historii útvaru a připomněl nejvýznamnější akce a úkoly, kterými se předchůdci pluku a součástí podíleli na činnosti a rozvoji Armády České republiky.

Následně přivítal nové příslušníky, kteří se rozhodli svou další vojenskou kariéru spojit s nově vzniklým opavským 53. plukem a popřál také hodně pracovních úspěchů vojákům povýšeným do vyšších služebních hodností.

„Změna ve služebním zařazení a kariéře vojáka s sebou může přinášet jisté těžkosti a komplikace v podobě odloučení od rodiny, sžívání se s novým prostředím, zvyklostmi či učení se novým dovednostem. Zároveň však dává tato transformace každému vojákovi pluku na nové funkci možnosti osobního rozvoje a prokázání svých schopností při plnění úkolů například příštího výcvikového roku 2014. Jedním z těchto náročných úkolů bude i vyvrcholení dlouhodobé spolupráce našeho útvaru s americkou 67. brigádou taktického průzkumu (67th Battlefield Surveillance Brigade) Národní gardy státu Nebraska v rámci partnerského programu (State Partnership Program) v podobě unikátního společného cvičení GHOST HUNTERS 2014," připomněl plukovník gšt. Josef Havlík.

Závěrem velitel poděkoval všem příslušníkům již historické 53. brigády průzkumu a elektronického boje za jejich úsilí a podíl na nemalých úspěších, kterých se podařilo brigádě v krátkém čase dosáhnout.