Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Protiletadlovci z Litvy už podruhé čerpali poznatky od českých vojáků ve Strakonicích

Protiletadlovci z Litvy už podruhé čerpali poznatky od českých vojáků ve Strakonicích

27.10.2017 • Letos již podruhé připravil 25. protiletadlový raketový pluk odbornou stáž pro příslušníky litevských ozbrojených sil. Stejně jako v březnu, kdy se tento výcvik konal poprvé, se litevští vojáci tento týden ve Strakonicích zdokonalovali v přípravě a vedení operací jednotek pozemní protivzdušné obrany dle standardů NATO.

Nechyběla ani ukázka z činnosti jednotky v palebném postavení – nabíjení protiletadlového raketového kompletu RBS-70
Nechyběla ani ukázka z činnosti jednotky v palebném postavení – nabíjení protiletadlového raketového kompletu RBS-70

„Odborná příprava litevských vojáků proběhla u našeho útvaru v souladu s iniciativou TACET (Transatlantic Capability Enhancement and Training Initiative), do které se Armáda ČR zapojila. Účelem tohoto programu je posílit schopnosti a kapacity pro kolektivní ochranu Polska a baltských zemí. Důraz je při tom kladen na zvýšení interoperability mezi aliančními partnery a viditelnou deklaraci společného úsilí členských států NATO,“ vysvětlil zástupce velitele strakonického útvaru plukovník Jaroslav Daverný.

Během stáže si litevští vojáci prohloubili své znalosti v oblasti rozhodovacího a plánovacího procesu velitele či tvorby operačního rozkazu. Čeští vojáci je také seznámili se svými standardními operačními postupy. „Používáme obdobné postupy, které se od těch českých liší v drobných niancích. Největším přínosem je pro nás sdílení a vzájemná výměna poznatků a zkušeností, abychom byli schopni v rámci Severoatlantické aliance spolupracovat při ochraně vzdušného prostoru,“ uvedl nadrotmistr Vitalijus Kožitevas z litevského protiletadlového praporu.

Trénovali zachytávání cílů

Mezi účastníky stáže byli zastoupeni nejen velitelé družstev, ale i operátoři protiletadlových raketových kompletů RBS-70. Část výcviku tak byla věnována zvýšení jejich schopností při zachytávání vzdušných cílů.

Čeští vojáci představili Litevcům také některá přídavná zařízení systému RBS-70. „Učili jsme je například používat zaměřovač pro noční vidění BORC a dotazovač IFF, sloužící k identifikaci vlastních a cizích vzdušných cílů,“ upřesnil rotmistr Miroslav Kleinmann z operační skupiny štábu 252. protiletadlového raketového oddílu. „S velkým zájmem se setkala dynamická ukázka, ve které jsme litevským vojákům komplexně představili funkčnost modulu V-SHORAD (Very Short Range Air Defence – protivzdušná obrana velmi krátkého dosahu),“ dodal rotmistr Kleinmann.

Odborná stáž byla přínosem i pro strakonické vojáky. Velitelé protiletadlových družstev RBS-70 získávali zkušenosti s velením vojákům z jiného státu Aliance. Tyto poznatky doplnily jejich přípravu na certifikační proces, během kterého bude česká jednotka protivzdušné obrany hodnocena dle standardů NATO TACEVAL (Tactical Evaluation).

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
  • Strakoničtí vojáci připravili odbornou stáž pro příslušníky litevské armády Strakoničtí vojáci připravili odbornou stáž pro příslušníky litevské armády Strakoničtí vojáci připravili…
  • Čeští vojáci představili svým litevským kolegům jednotlivé prvky modulu V-SHORAD Čeští vojáci představili svým litevským kolegům jednotlivé prvky modulu V-SHORAD Čeští vojáci představili svým…
  • Litevští vojáci se například seznámili s aparaturou vzdušného pozorovatele Litevští vojáci se například seznámili s aparaturou vzdušného pozorovatele Litevští vojáci se například…
  • Živě se zajímali také o terminál palebného prvku Živě se zajímali také o terminál palebného prvku Živě se zajímali také o…
  • Součástí modulu V-SHORAD je i průzkumné radiolokační čidlo ReVISOR Součástí modulu V-SHORAD je i průzkumné radiolokační čidlo ReVISOR Součástí modulu V-SHORAD je i…
  • Přebíjení protiletadlového raketového kompletu RBS-70 Přebíjení protiletadlového raketového kompletu RBS-70 Přebíjení protiletadlového…
  • Litevští operátoři trénovali na trenažéru protiletadlového kompletu RBS-70 zachytávání cílů Litevští operátoři trénovali na trenažéru protiletadlového kompletu RBS-70 zachytávání cílů Litevští operátoři trénovali…
  • Čeští a litevští vojáci společně připravují plastický stůl Čeští a litevští vojáci společně připravují plastický stůl Čeští a litevští vojáci…
  • Litevští vojáci se procvičili v tvorbě a vydávání operačního rozkazu Litevští vojáci se procvičili v tvorbě a vydávání operačního rozkazu Litevští vojáci se procvičili v…

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku