Protiletadlovci se připravují na boj se vzdušným protivníkem

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku

„Sleduji, vzdálenost 31, jednotlivý, přílet, výška 6 000. Cíl v zóně,“ hlásí operátor radiolokátoru SURN CZ z 25. protiletadlového raketového pluku. „Rozumím, první pal!“ reaguje velitel. „První odpálená na 25. Výbuch. Cíl zničen na 17,“ informuje o chvíli později operátor na mezinárodním cvičení Tobruq Legacy 2016, které druhý týden probíhá ve slovenském vojenském výcvikovém prostoru Lešť.

Tolik úryvek z hlasové komunikace mezi velitelem řídícího a naváděcího radiolokátoru SURN CZ nadporučíkem Radimem Janákem a operátorem rotným Janem Žákem. Nejen oba zmínění aktéři, nýbrž i ostatní příslušníci čety mohli být spokojeni. Slovenský letoun MiG-29, který simuloval vzdušného nepřítele, byl fiktivně zničen. Jednotlivé povely napovídají, že nepřátelský letoun byl identifikován ve výšce 6 000 metrů a vzdálenosti 31 kilometrů. Raketa byla odpálena, když byl cíl vzdálen 25 kilometrů, zasažen pak byl na 17. kilometru.

Řídící a naváděcí radiolokátor SURN CZ navádí raketu na nepřátelský vzdušný cíl.

Řídící a naváděcí radiolokátor SURN CZ navádí raketu na nepřátelský vzdušný cíl.

Výcvik ovšem probíhá také u druhé protiletadlové čety, které velí nadporučice Petra Tomanová. K účasti českých vojáků na mezinárodním cvičení říká: „Společný výcvik našich příslušníků s jednotkami jiných aliančních států je bezpochyby přínosem. Je to cenná zkušenost, díky které se můžeme mnohému naučit.“ Hovoří také o přípravě, která předcházela samotnému cvičení. „Řešili jsme mnoho úkolů, ale zvládli jsme je. Na jednotce máme dobrý tým. Vojáci znají své povinnosti a plní si je,“ dodává mladá důstojnice.

Cvičí armády osmi států NATO

Hlavní část cvičení Tobruq Legacy 2016, na jehož průběh budou dohlížet rovněž hodnotitelé a pozorovatelé za zahraničí, odstartuje příští týden. Jednotky z osmi aliančních zemí budou muset prokázat nejen to, že jsou schopny reagovat na široké spektrum vzdušného a pozemního ohrožení. Jejich prvořadým úkolem bude totiž potvrdit schopnost vzájemné spolupráce při ochraně vzdušného prostoru. Cvičení se účastní celkem 1 100 vojáků z České republiky, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a Spojených států amerických.

 Čeští vojáci ve spolupráci s Maďary střeží na cvičení určenou část vzdušného prostoru. Jako hlavní zbraňový systém využívají oba národy protiletadlový raketový komplex 2K12 KUB, který doplňují systémy velení a řízení palby. Cvičí i protiletadlové komplety velmi krátkého dosahu. Čeští vojáci používají systémy RBS-70, v případě Maďarů se jedná o komplety MISTRAL. „Spolupráce mezi českými a maďarskými příslušníky vojska pozemní protivzdušné obrany se úspěšně rozvíjí i nad rámec tohoto cvičení. Její přínos spočívá zejména ve vzájemném sdílení poznatků a zkušeností,“ uzavírá velitel českého úkolového uskupení podplukovník Petr Mikel.