Vojáci zásobovacího praporu cvičili na Libavé

Autor: kpt. Ing. Lucie MASAŘÍKOVÁ

Komplexní polní výcvik absolvovalo před několika dny 270 vojáků ze 143. zásobovacího praporu ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. Pod vedením nového velitele podplukovníka Pavla Crhonka trénovali řidičskou, taktickou a střeleckou přípravu i házení ručního granátu. Vojáky neminul ani 35 kilometrový přesun se zátěží.

„Řízení vozidel je alfou a omegou logistiků, tudíž jsme tuto část pojali trochu obšírněji,“ sdělil náčelník štábu 143. zásobovacího praporu major Josef Brázdil. Mimo jízdu v omezených průchodech logistici také drilovali montáž a demontáž oplachtění celé valníkové plochy, maskování vozidel, překládku materiálu z vozidla na přívěs PV – 18 či nakládku na plošinu FLAT. Trénovali i přesnou manipulaci s kontejnery ISO 1C. Při této činnosti museli zvládnout zejména správné uložení materiálu v samotných kontejnerech.

Pro důstojníky rot pak byly připraveny úkoly související s průzkumem a plánováním zásobovacích os. Pouze čety ochran měly pozměněný plán cvičení. „Tyto čety jsou jednotky bojové podpory, jejichž primárním úkolem je ochrana zásobovacích konvojů a zásobovacích míst logistického zabezpečení. Jejich výcvik byl tedy zaměřený především na bojové drily a taktiku při kontaktu s protivníkem,“ dodal major Brázdil.

Za rok sladíme družstva a čety

„Jako stále poměrně nový prapor jsme v rámci výcviku relativně znevýhodněni. S nástupem každého nováčka se musí vždy začít od začátku tak, aby byl daný tým, potažmo družstvo, plně sladěné. Byť jsme byli na praporním vyvedení, cílili jsme především na výcvik jednotlivce, tedy na nastavení jednotné úrovně vycvičenosti v rámci celého praporu,“ konstatoval velitel 143. zásobovacího praporu podplukovník Pavel Crhonek.

Upozornil, že příští rok již půjde o sladěnost družstev a čet. „Naším hlavním cílem je pak postupně dosáhnout plných operačních schopností, kdy také plánujeme výcvik spojený s plánováním a realizací konvojů, s rozvinutím zásobovacího místa a velitelského stanoviště, obdobně jak je to u bratrského útvaru 141. zásobovacího praporu v Pardubicích,“ dodal podplukovník Pavel Crhonek.

Logistický prapor byl během dvou týdnů komplexního polního výcviku plně samostatný. Zajišťoval nejen stravu, ale i pohonné hmoty, maziva, opravy, odsuny poškozené techniky a vytvořil i polní muniční sklad. V rámci výcviku využil i svářečsko-klempířskou dílnu v kontejneru ISO 1C, kterou prapor vlastní už přes rok, a od té doby je nepostradatelnou součástí polních dílen.

KPV 143. záspr

Autor: kpt. Ing. Lucie MASAŘÍKOVÁ

Nahrává se přehrávač videa ...