Příslušníci speciálních sil absolvovali kurz, který je zdokonalí v záchraně životů

Autor: Michal Voska

Kasárna v Hranicích patří k pěti akreditovaným výukovým centrům kurzů CLS (Combat Life Saver) v Armádě České republiky. Jde o místa, kde se vojáci učí zachraňovat své kolegy přímo na bitevním poli podle metodiky TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Tentokrát zde desetidenní kurz absolvovala řada příslušníků 601. skupiny speciálních sil.

Skupina příslušníků speciálních sil absolvovala kurz CLS

Výcvik u 601. skupiny speciálních sil je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností jednotlivců s důrazem na jejich odbornost při působení v týmech. Vše začíná v podstatě již výběrovým řízením, po jehož úspěšném absolvování a přijetí do řad 601. skupiny speciálních sil následuje dvanáctiměsíční kvalifikační kurz.

Úspěšní absolventi jsou zařazeni do týmů k bojovým jednotkám. Poté každý příslušník absolvuje kurzy potřebné pro svou odbornost při působení v týmu. Jedním z nich, dá se říci tím nejdůležitějším, je kurz CLS, který vychází z poskytování první pomoci v zahraničních operacích.

Při kurzu se žádná chyba neodpouští

První týden se teoretická výuka prolínala s praktickým nácvikem všech procedur na simulačních trenažérech. Účastníci kurzu přihlíželi také zdravotní pitvě v Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc. Odborníci jim zde ukázali nejen stavbu lidského těla a uložení vnitřních orgánů. To je důležité zejména pro pochopení principů a postupů ošetření, včetně záchrany při nejtěžších traumatických poranění.

„Myslím, že jsme kurz opět posunuli správným směrem a také my se díky součinnosti s ostatními jednotkami snažíme neustále zlepšovat a zdokonalovat. Kurz je velice náročný, deset dní tvrdého drilu je zakončeno testy, při kterých se nic neodpouští stejně tak, jako by se chyba neodpustila při reálném nasazení v boji," uvedl nrtm. Michal Pluhař, garant kurzu CLS u 71. mechanického praporu, který výcvik zajišťoval.