Příslušníci 601. skupiny speciálních sil odletěli do Afghánistánu

Autor: Připravil Jan Procházka

Téměř stočlenné úkolové uskupení tvořené výhradně z příslušníků 601. skupiny speciálních sil odletělo v neděli 19. června v nočních hodinách do Afghánistánu. Po dobu šesti měsíců zde budou poprvé v historii působit pod vlajkou NATO v rámci koaličních sil ISAF.

Na kbelském letišti se s vojáky těsně před odletem rozloučil ministr obrany Alexandr Vondra, kterého doprovázel ředitel vojenského zpravodajství generálporučík Ondrej Páleník a zástupce ředitele Společného operačního centra MO plukovník Jaroslav Kankia.

„Přišel jsem jim popřát hodně štěstí,“ prozradil přítomným novinářům ministr Vondra o dodal: „Bude to poprvé, kdy budou působit pod velením NATO. Přijíždíme ne do úplně jednoduchých bezpečnostních podmínek. Věřím, že 601. skupina je zkušená a bude si umět se situací poradit.“ Ministr také naznačil, že jednotka bude rozmístěna na východě Afghánistánu. „Takže rozmístění máme vcelku kompaktní a bude možnost činnost nějakým způsobem koordinovat. Věřím, že udělají dobrou práci,“ dodal ještě před odletovou halou ministr obrany. Podle jeho vyjádření příslušníci speciálních sil budou kromě standardních úkolů, na které jsou vycvičeni a určeni, plnit roli výcvikovou. „My se podílíme na výcviku Afghánské národní armády, máme monitoringový tým ve Wardaku. Afghánská armáda bude potřebovat mít vycvičené vojáky ve všech schopnostech a 601. skupina má určitě co nabídnout.“
Velitelem úkolového uskupení speciálních sil je velitel 601. skupiny speciálních sil plukovník Karel Řehka. Do Afghánistánu nevyjíždí poprvé, ale v roli velitele uskupení se jedná o premiéru. „Úkoly budeme plnit obdobné, jako při předešlých nasazeních v roce 2004, 2006 a také v roce 2008, kdy jsme působili v rámci operace Enduring Freedom. Půjde především o úkoly v plném spektru speciálních operací v souladu s mandátem, tedy o speciální průzkum, úderné akce a vojenskou asistenci. Nepatrný rozdíl je v tom, že v současné době bude větší důraz kladen na vojenskou asistenci a na podporu budování kapacit afghánských bezpečnostních sil.“

Podle názoru plukovníka Řehky nebyla nutná nějaká významná korekce v přípravě jednotky k nasazení. „Pro nás není zásadní rozdíl zda jsme působili v operaci Enduring Freedom a nyní bude operovat pro velením NATO v rámci operace ISAF. Známe operační postupy a spolupracujeme s aliančními partnery, se kterými jsme v neustálém kontaktu. Naši příslušníci také působí v aliančních strukturách speciálních sil. Nasazení pod vlajkou NATO je pro nás standardní věc.“

Na letiště se s kolegy přišel také rozloučit ředitel Ředitelství speciálních sil plukovník Roman Kopřiva, který jednotce velel při nasazení v roce 2009. „Jsem přesvědčen, že zkušenosti, které jednotka nasbírala od roku 2004 jsou dobrým základem ke splnění stanovených úkolů. Nechceme ovšem, aby nás to svádělo k podceňování situace.“ Právě ono nepodcenění situace je podle názoru plukovníka Kopřivy tou „nejcennější zkušeností“.

Úkolové uskupení speciálních sil bude na území Afghánistánu v souladu s mandátem působit po dobu 12 měsíců. První rotace, u které se předpokládá převzetí operačního úkolu k 1. červenci letošního roku má být na přelomu roku 2011 – 2012 vystřídáno druhým uskupením


  • 601. skupina speciálních sil se může pochlubit dlouhou a bohatou tradicí přímo navazující na čs. parašutisty vysazované během 2. světové války do okupovaného Československa. Je také pokračovatelem prvních výsadkových jednotek, které vznikly po druhé světové válce, a to pěšího (výsadkového) praporu 71, především ale 22. výsadkové brigády.
  • Rozkazem náčelníka Generálního štábu z 11. dubna 1960 se v létě toho roku přemístila 22. výsadková brigáda, pod velením plukovníka Františka Mansfelda, z východoslovenského Prešova na střední Moravu, do kasáren bývalého prostějovského Leteckého učiliště.
  • Do příchodu sovětských vojsk v roce 1968 se 22. výsadková brigáda připravovala nejen na provádění hromadných výsadků v týlu nepřítele na podporu pozemních jednotek, ale i na schopnosti provádět hloubkový a speciální průzkum, diverzní činnost na území nepřítele za účelem ničení důležitých objektů a speciální vojenské techniky.
  • Od roku 1969 byla 22. výsadková brigáda mnohokrát reorganizována i se změnou názvu. Charakter plnění úkolů se ale v zásadě neměnil. Výcvik se blížil skutečnému boji a každý voják se i po odchodu do civilu hrdě hlásil k příslušnosti k výsadkovému vojsku.
  • Po roce 1989 se změnou politických poměrů dochází k prvním kontaktům a cvičením jednotky s obdobnými jednotkami ze západu a k 1. listopadu 1992 útvar po čtyřech desetiletích přišel o svůj tradiční název 22. výsadková brigáda a byl přejmenován na 6. speciální skupinu. Od té doby se šestka v odkrytém názvu útvaru objevuje dodnes.
  • Příslušníci útvaru 8280 se na přelomu let 1990-1991 zúčastnili války v Perském zálivu, zapojili se do mírových operací na Balkáně a na základě svých úspěchů byla prostějovská rota speciálních sil v březnu 1999 vyčleněna jako první jednotka AČR pro potřeby sil rychlé reakce NATO. V červnu 1999 byla tato rota, pod vlajkou NATO, nasazena v Kosovu. Dále byli vojáci této elitní jednotky nasazeni v roce 2002 v Afghánistánu a o rok později v Kuvajtu a Iráku. Nejznámějším nasazením dnešní 601. skupiny speciálních sil generála Moravce je účast v bojové operaci Enduring Freedom v letech 2004, 2006, 2008-2009 na území Afghánistánu.

Podívejte se na stránky 601. skss: