Příprava mezinárodního cvičení aliančních vzdušných sil vrcholí

Autor: kapitán Zdeněk Zeman

Ve středu 29. srpna 2012 v prostorech hangáru 22. základny letectva v Sedleci, Vícenicích u Náměště nad Oslavou vyvrcholila přípravná mediální kampaň cvičení „Ramstein Rover 2012“, a to setkáním hlavních představitelů cvičení s představiteli místních samospráv regionů, nad nimiž proběhne letová činnost a následně pak se zástupci médií.

Cvičení „Ramstein Rover 2012“ (RARO12) se uskuteční od 4. do 21. září 2012 jako největší alianční a zároveň jediné cvičení vzdušných sil NATO v České republice. Jeho hlavním cílem bude sladění činnosti pilotů taktického letectva s předsunutými leteckými návodčími při podpoře pozemních operací.

Vzhledem k tomu, že zvýšenou letovou činnost a částečně i pohyb techniky na pozemních komunikacích, stejně jako pobyt účastníků cvičení, zaznamenají obyvatelé řady obcí, byli představitelé místních samospráv příslušných regionů pozváni na společné setkání s hlavními představiteli cvičení - velitelem Vzdušných sil AČR a řídícím cvičení za českou stranu brigádním generálem Jiřím Vernerem, řídícím cvičení za NATO plukovníkem generálního štábu Harry H. Schnellem, zástupcem velitele 22. základny letectva plukovníkem Miroslavem Svobodou a zástupcem velitele 22. křídla podplukovníkem Rudolfem Strakou.

Příprava mezinárodního cvičení aliančních vzdušných sil vrcholí

„Toto cvičení je organizováno a řízeno komponentním velitelstvím vzdušných sil (Air Component Command, ACC) v Ramsteinu, zúčastní se jej 16 států, a to buď zapojením letecké techniky nebo účastí předsunutých leteckých návodčích a instruktorů, a je příspěvkem České republiky společnému úsilí NATO," uvedl generál Verner a dodal: „Jeho hlavní výhodou je efektivita a z ní plynoucí úspornost při společném cvičení více aliančních partnerů současně.“

Harry H. Schnell ve svém vystoupení vysoce ocenil Českou republiku, její vzdušné síly a 22. základnu letectva za veškerou dosavadní aktivitu, kterou vyvinuly jako hostitelská země. Poblahopřál generálu Vernerovi ke splnění kritérií pro získání akreditace NATO národního výcviku leteckých návodčích. Rovněž vysoce ocenil připravenost 22. základny letectva, která byla prezentována na taktickém cvičení za asistence složek Integrovaného záchranného systémmu Kraje Vysočina, a to již předcházející den.

Následně byli představitelé místních samospráv podrobně seznámeni s plánovaným průběhem cvičení, zejména z hlediska lokalit a časů předpokládaných letů. Závěr setkání patřil dotazům, směřovaným převážně k upřesnění již sdělených informací.