Prezident republiky jmenoval generálporučíka Petra Pavla novým náčelníkem generálního štábu

Autor: (oha)

Prezident Václav Klaus dnes jmenoval nového náčelníka Generálního štábu AČR. K 1. červenci se jím stane generálporučík Petr Pavel, který ve funkci nahradí armádního generála Vlastimila Picka.

Václav Klaus oběma generálům poblahopřál, odcházejícímu Vlastimilu Pickovi pak poděkoval za výsledky jeho práce v nejvyšší vojenské funkci. „Měl jsem šanci ho sledovat nejen celou řadu let jako náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, ale i v této funkci, a musím říci, že se v ní osvědčil. Je naší povinností, abychom mu za tuto jeho dlouholetou činnost poděkovali,“ řekl Václav Klaus, který Pickovi při této příležitosti předal zlatou plaketu – ocenění, které prezident uděluje těm, kteří „vynikli ve svém oboru, stali se veřejně uznávanými osobnostmi, obohatili mne osobně“.

Novému náčelníkovi Generálního štábu AČR generálporučíku Petru Pavlovi pak popřál, aby se mu jednak v nové funkci dařilo a také, aby zůstal svým a nepodléhal vnějším tlakům. „Jsem si plně vědom složitosti úkolu v situaci současného snižování rozpočtových výdajů armády a věřím, že se s tím utkáte úspěšně. Jsem vždy připraven Vám být v této činnosti nápomocen,“ dodal Klaus.

Armádní generál Vlastimil Picek poděkoval prezidentu nejen za sebe, ale také za celou Armádu ČR. „Tento den je pro mě velmi významný. Nejenže končím své funkční období, ale zároveň se završuje i má vojenská kariéra, jež trvala více než 40 let. Zažil jsem chvíle dobré i špatné a chtěl bych zde vyzvednout, že mezi ty nejkrásnější, které jsem ve svém vojenském životě prožil, byla práce po Vašem boku,“ uvedl Picek. Z období, které strávil ve funkci náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta si podle jeho slov odnesl mnoho životních zkušeností, které se snažil využít i v dosavadní funkci šéfa armády.

Generálporučík Petr Pavel poznamenal, že dnešek by pro něj mohl být naplněním pořekadla o "maršálské holi v tornistře prostého vojáka". Zdůraznil ale, že je spíše na začátku cesty, která bude nejen plná lesku, ale zcela jistě i tvrdé práce, často s nejistými výsledky. "Já si kromě hrdosti v rostoucí míře uvědomuji i odpovědnost, která zavazuje a bude zavazovat, a která je větší než ta, jíž jsem kdy byl ve vojenské kariéře vystaven," řekl generál Petr Pavel. Na závěr prezidentu Václavu Klausovi poděkoval za dosavadní podporu a zdůraznil, že udělá vše pro to, aby armáda byla odpovědná a stále schopná zajistit obranu země.