Praporčíci se rozloučili s vyškovskou akademií a vrátili se k útvarům

Autor: kapitánka Monika Nováková a praporčík Adam Kopecký, VeV-VA

Působení na vojenské akademii ve Vyškově ukončilo v pátek 9. června osm desítek příslušníků praporčického sboru a vrátili se zpět k mateřským útvarům.

Praporčíci se loučili s vyškovskou akademií

Po mnoha týdnech intenzivní výuky skončil první běh Základního praporčického a Vyššího praporčického kurzu. Kariérové kurzy pro „stříbrný sbor“ jsou od začátku roku 2017 zabezpečeny vyškovskou akademií.

Vyšší praporčický kurz je po absolvování poddůstojnického a základního praporčického kurzu vrcholem kariérového vzdělávání praporčíků v rámci Armády ČR. Vojáci mají za sebou třináct týdnů výuky. „Během kurzu byl kladen důraz na pochopení operačního významu způsobů vedení vojenských operací, na znalost základních plánovacích a rozhodovacích procesů a na dosažení orientace v základní problematice mezinárodní bezpečnosti a mezinárodních vztahů,“ řekl náčelník kurzu nadpraporčík Pavel Bodrogi.

Cílem kurzu bylo připravit posluchače na výkon služby na služebních místech se stanovenou hodností nadpraporčík a štábní praporčík, tedy pro práci pracovníků štábů agentur a generálního štábu, vrchních praporčíků, hlavních instruktorů a nebo vrchního praporčíka AČR. Kurz završila obhajoba závěrečných prací před komisí složené ze štábních praporčíků, ve které všichni posluchači uspěli.

Efektivní příprava na službu

A končil také dvanáctitýdenní maraton výuky Základního praporčického kurzu. Podle slov náčelníka kurzu nadpraporčíka Stanislava Slintáka se vyškovští po celou dobu kurzu snažili co nejefektivněji připravit vojáky na službu týkající se práce na pozicích zástupců velitelů čet, instruktorů, specialistů a pracovníků štábů na základním stupni velení. Posluchači nově nabyté znalosti prověřili v seminářích, praktických zaměstnáních a při testech, které byly nedílnou součástí kurzu.

Posluchači obou těchto kurzů měli navíc jedinečnou možnost vlastní zkušenosti diskutovat při „dikuzním panelu”, kterého se účastnila řada štábních praporčíků vrcholového managenetu armády. Svými přednáškami také podpořila výuku plejáda významných hostů, například brigádní generál Karel Řehka, štábní praporčík Petr Seifert, šábní praporčík Luděk Kolesa, dále odborníci z Univerzity obrany, Agentury personalistiky, Vojenské policie a Hradní stráže.

Za přítomnosti brigádního generála Josefa Kopeckého byl nejlepším studentem Vyššího praporčického kurzu vyhlášen nadpraporčík Michal Hlava a rotný Luboš Chalupa jako nejlepší posluchač Základního praporčického kurzu.