Pozemní a vzdušné síly společně

Autor: majorka Jolana Fedorková

Cvičení Grim Campaigner 2013 ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště bylo od 1. července prvním cvičením, které se odehrálo v organizační struktuře dvou nově vzniklých komponetních velitelství Pozemních a Vzdušných sil AČR.

Po téměř deseti letech společného soužití v Olomouci obě velitelství pokračují sice již samostatně, přesto společně v přípravě pozemních jednotek za podpory letectva. V tomto duchu plnilo úkoly v rámci cvičení Grim Campaigner také smíšené vrtulníkové uskupení Hind.

„Přímá letecká podpora pozemních jednotek je po taktické stránce nedílnou součástí jakékoliv pozemní operace. Právě pro podporu a výcvik příslušníků 4. brigádního úkolového uskupení (BÚU) byly od 13. října do cvičení zařazeny vrtulníky Mi-24/35, Mi-171Š a letouny JAS-39 Gripen a L-410,“ uvedl k činnosti vzdušných sil na cvičení Grim Campaigner zástupce řídícího cvičení pro letectvo plukovník Zdeněk Bauer. „Nasazení vrtulníkového uskupení přímo v sestavě BÚU přináší své výhody. Těmi jsou maximální využití letové doby pro úkoly letecké podpory, možnost pružně reagovat na vývoj a změny počasí, sdílet informace účelným propojením systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil, plnit úkoly bojové podpory a bojového zabezpečení pod jedním taktickým námětem a v neposlední řadě připravovat letectvo k vedení vlastní bojové činnosti,“ dodal plukovník Bauer.

Téměř 1900 vojáků útvarů a zařízení Armády České republiky cvičilo pod velením plukovníka Miroslava Hlaváče na Doupově. „V minulých letech se vojáci připravovali zejména k plnění úkolů v operaci ISAF na území Afghánistánu. Nyní se armáda zaměřila na obranu teritoria České republiky s možným nasazením jednotek v rámci alianční operace na jakémkoliv jiném území,“ vysvětlil podstatu výcviku plukovník Miroslav Hlaváč, velitel 4. brigády rychlého nasazení.

„Palebná podpora, mobilita a akceschopnost jsou základními pojmy, které vypovídají o součinnosti pozemních a vzdušných sil. Naše úkoly jsou v tomto ohledu jednoznačné,“ říká plukovník Zdeněk Bauer, náčelník odboru plánování a řízení Velitelství vzdušných sil AČR. „Nyní se již připravujeme na další vrcholné cvičení 4. brigádního úkolového uskupení, které se uskuteční v příštím roce v termínu od 16. do 25. července 2014 se zapojením všech prvků vzdušných sil včetně prostředků protivzdušné obrany 25. protiletadlové raketové brigády. Čekají nás i jiné úkoly. Do společné bojové jednotky V4 Battlegroup EU s dobou pohotovosti od roku 2016 bychom měli vyčleňovat tři vrtulníky Mi-171Š a letoun C-295 M CASA a zároveň se připravujeme k nasazení jednotek do NRF (NATO Response Force - Síly rychlé reakce NATO) nebo k ochraně vzdušného prostoru Islandu,“ hovoří o úkolech letectva plukovník Bauer.

Do cvičení Grim Campaigner se přímo zapojilo téměř 100 vojáků z útvarů vzdušných sil, kteří zabezpečovali leteckou podporu pozemním jednotkám a provoz předsunuté letecké plochy Tureč pro doplňování paliva a vyzbrojování vrtulníků. Celkem 16 navedení na cíl předsunutými leteckými návodčími ve prospěch pozemních jednotek, 57 misí s náletem přes 30 hodin jsou závěrečná čísla cvičení Grim Campaigner za Vzdušné síly AČR.