Povodně 2009: Pomoc stále pokračuje

Autor: Věra Černá

Dle informací z dnešního rána bude Armáda ČR i tento týden pokračovat na odstraňování následků škod způsobených povodněmi. V současnosti vojáci působí v Moravskoslezském a Libereckém kraji.

V souvislosti se záplavami nedošlo za uplynulé tři dny k žádné závažné situaci, ani k navyšování požadavků sil a prostředků resortu obrany. Nyní je nasazeno sedm příslušníků armády na Novojičínsku, kde pokračuje demolice objektu v Bludovicích. Pro svou práci zde vojáci využívají devět kusů techniky.

V jilemnické nemocnici stále zůstává mobilní elektrocentrála, kterou obsluhuje jeden příslušník AČR.

K dnešnímu dni bylo postaveno třináct přemostění a nadále se pracuje na přípravách výstavby provizorních mostů v obcích Žulová, Vlčice a Bernartice v Olomouckém kraji.

Jak uvedl minulý týden místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták, vojáci budou stavět mosty a pomáhat, dokud to bude třeba. Ministerstvo obrany je v případě nutnosti připraveno iniciovat další prodloužení pomoci.