Povodně 2009: Nezištná pomoc potřebným

Povodně, které bohužel stále nekončí, vyvolaly vlnu solidarity s obyvateli postižených regionů také u vojáků, kterí sem buď byli nasazeni v rámci pomoci armády anebo kteří situaci sledují z místa svého nasazení v zahraničních misích.

Pomoc na Novojičínsko ze vzdáleného Lógaru

Afghánistán je sice daleko, ale zprávy o povodních v Čechách a na Moravě sledují všichni příslušníci 3. kontingentu AČR v misi ISAF-PRT.

Vojáci se rozhodli, že také oni se zapojí do pomoci lidem postižených povodní u nás doma.

Možná pod vlivem situace v Afghánistánu, kdy je nutné, aby každá pomoc měla svého konkrétního příjemce, však nechtěli pomáhat anonymně, příspěvkem na povodňové konto. Chtěli mít jistotu, že i jejich pomoc se dostane k těm, kteří ji naléhavě potřebují.

Na základě informací ze zpravodajských serverů bylo vytipováno místo, kde by mohla být pomoc směřována – Novojičínsko. Úkolu najít konkrétní rodinu se ujal kaplan 3. kontingentu PRT Lógar kapitán Miroslav Jordánek. Ten telefonicky kontaktoval faráře z Nového Jičína, který doporučil jednu mladou rodinu se třemi dětmi z Nového Jičína, která přišla během povodní o nedávno pořízený dům.

Vojáci využili návštěvu náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Vlastimila Picka v Afghánistánu minulý týden a předali mu na dva a půl tisíce amerických dolarů určených této rodině.  Částka byla rodině předána v úterý večer prostřednictvím vojenských kaplanů.

Velitel kontingentu plk. Procházka předává příspěvek pro novojičinskou rodinu NGŠ gen. Pickovi Demolice domů na Novojičínsku, které poškodila vážně povodeň Pomoc vojáků AČR na Novojičínsku, které bylo nejvíce postiženo letošní velkou vodou

Autorka: kapitánka Lada Kovářová, tisková a informační důstojnice 3. kontingentu AČR v misi ISAF-PRT, Lógar


Návrat tankistů do Kunína

Ve čtvrtek 16. července 2009 se zástupci tankového praporu z Přáslavic vrátili na místo činu. Tentokrát však nebylo důvodem poskytnutí pomoci obyvatelům při odstraňování následků tragických povodní. Příslušníci 73. tankového praporu se totiž rozhodli zorganizovat finanční sbírku a její výtěžek věnovat v podobě věcných darů Mateřské škole v Kuníně.

Na Obecním úřadě v Kuníně se velitel 73. tankového praporu podplukovník Michal Kucharský setkal se starostkou obce Dagmar Novosadovou a ředitelkou mateřské školy Renatou Sztefkovou, aby jim předal dary, nakoupené ze sbírky .

Vzhledem ke zničenému či poškozenému zařízení ocenila ředitelka školky dary nejen pro zabezpečení chodu kuchyně, k nimž patřil nerezový stůl a kuchyňský robot, ale také spoustu hraček.

„Děkujeme příslušníkům 73. tankového praporu za pomoc a předání věcí, které nám umožní další práci s dětmi. Toto zařízení bylo velmi potřebné pro to, aby naše školka mohla vůbec existovat, “ uvedla se slovy díků při předání darů ředitelka mateřské školky Renata Sztefková.

Autorka: podpraporčice Helena Suralová, 73. tankový prapor, Přáslavice