Poslední výstava před Generálním štábem zahájena

Nadrilované bojové postupy a nabyté zkušenosti ze zahraničních operací by čeští vojáci využili i při řešení eventuálních krizových situací na našem území.

Poslední výstava z bohatého cyklu výstav instalovaných před historickou budovou Generálního štábu Armády České republiky v letošním roce má název „Nezapomínáme - nezapomínejte!“

Tradičně ji slavnostně otevřel ve středu 1. prosince 2010 v dopoledních hodinách náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek. Expozice mapuje pomoc příslušníků Armády České republiky při povodních od roku 1997 až do současnosti tak, jak to zachytili redaktoři a fotografové z resortního časopisu Ministerstva obrany A report.

Generál Picek všem přítomným sdělil: „Občas je na naši armádu pohlíženo tak, že se spíše než na obranu území České republiky a ochranu našich obyvatel připravuje na působení v zahraničních operacích. Není tomu tak. Prioritou je ochrana území České republiky. Samozřejmě, že jsou v rámci našich spojeneckých závazků cvičeny vojenské jednotky na zvládání úkolů a situací, s nimiž se v misích mohou setkat a setkávají. Nutno však vzít v úvahu, že nadrilované bojové postupy a nabyté zkušenosti z jejich praktického uplatňování právě v zahraničních operacích by příslušníci jednotek Armády České republiky plně využili i při řešení eventuálních krizových situací na našem území.“

Roky 1997, 2002, 2006, 2009 a 2010 jsou léty, kdy se česká armáda významně zapojila v úzké spolupráci s civilními krizovými orgány jako podpora na vyžádání složkám Integrovaného záchranného systému, především Hasičskému záchrannému sboru a Policii České republiky, nejprve do záchranných prací a posléze i do likvidačních činností, při nichž její příslušníci pomáhali odstraňovat následky rozsáhlých povodní.

Tato výstava je připomenutím pomoci ze strany všech příslušníků armády, kteří se podobných zásahů v uplynulých letech zúčastnili a též oceněním práce všech redaktorů a fotografů časopisu A report, jejichž oči a pera vše dopodrobna zaznamenaly.

Výstava bude před budovou Generálního štábu instalována do 20. prosince 2010.

Autorka: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu Armády České republiky

Foto: Jana Deckerová, Marie Křížová, PIC MO