Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Posádkové velitelství Praha oslavilo 8. výročí svého vzniku

Posádkové velitelství Praha oslavilo 8. výročí svého vzniku

2.4.2012 • V pondělí 2. dubna 2012 se v areálu kasáren Na Julisce ulice Čínská na Praze 6 konaly oslavy 8. výročí vzniku Posádkového velitelství Praha.

Netradičního přátelského setkání se zúčastnil čestný předseda Československé obce legionářské a nestor útvaru armádní generál ve výslužbě Tomáš Sedláček, velitel Hradní stráže plukovník Radim Studený a bývalí velitele posádky Praha. Pozvání na oslavy přijala i starostka Městské části Praha 6 Marie Kousalíková.

Velitel posádky Praha plukovník gšt. Pavel Kantor zhodnotil dosavadní činnost útvaru a přiblížil přítomným nejvýznamnější aktivity, které se uskuteční v následujících měsících. Zmínil především mezinárodní konferenci velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu, která se uskuteční v květnu, a veřejnosti již známé mezinárodní exhibiční vystoupení čestných stráží na Staroměstském náměstí, které bude na konci června. Zároveň poděkoval všem příslušníkům posádky za odvedenou práci v uplynulém období a vyzdvihl nezastupitelné místo praporu Čestné stráže Armády České republiky a vojenských hudeb při prezentaci armády na veřejnosti.

Při této slavnostní příležitosti udělil plukovník gšt. Pavel Kantor za účasti starostky Městské části Praha 6 Marie Kousalíkové a hlavních funkcionářů Posádkového velitelství Praha, mezi nimiž nechyběl zástupce velitele podplukovník Jaromír Jančura a náčelník štábu podplukovník Pavel Kácl, bronzové pamětní odznaky třem čestným hostům za dlouholetou spolupráci ve prospěch armády. Plukovník Kantor vyslovil poděkování také vybraným vojákům a občanským zaměstnancům útvaru za výtečné plnění úkolů v letošním roce.

 • Historie stálé vojenské posádky Praha se datuje od roku 1621, přičemž její kontinuita za celou dobu trvání nebyla nikdy přerušena.
 • Posádkové velitelství Praha v současné podobě vzniklo 1. dubna 2004 ze zrušené 6. zabezpečovací základny MO, od níž převzalo bojový prapor, znak i čestný název „Pražského povstání“.
 • Kromě zabezpečení chodu posádkové služby hlavního města Prahy, celoposádkových akcí za účasti vojsk a v návaznosti na občanskou veřejnost, řídí také činnost Čestné stráže Armády ČR a vojenských hudeb.
 • Jednotky Čestné stráže zabezpečují za jeden kalendářní rok více než 400 protokolárních, slavnostních a pietních aktů na celém území naší republiky i v zahraničí.
 • Ústřední hudba Armády ČR a Vojenská hudba Olomouc je známá jak u nás tak i v zahraničí.
 • Vojenské hudby zabezpečují pietní, smuteční a slavnostní akty a koncerty po celé naší republice.
 • Jen v loňském roce jich absolvovaly téměř 650.

Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
 • Velitel posádky plukovník gšt. Kantor se starostkou Městské části Praha 6 Marií Kousalíkovou Velitel posádky plukovník gšt. Kantor se starostkou Městské části Praha 6 Marií Kousalíkovou Velitel posádky plukovník gšt.…
 • Velitel posádky plukovník gšt. Kantor uděluje bronzové pamětní odznaky třem čestným hostům Velitel posádky plukovník gšt. Kantor uděluje bronzové pamětní odznaky třem čestným hostům Velitel posádky plukovník gšt.…
 • Ocenění bronzovým pamětním odznakem - kpt. Miloš Vaněček - specialista odboru prevence Národní protidrogové centrály PČR, Lukáš Kučera a Michal Zuczek Ocenění bronzovým pamětním odznakem - kpt. Miloš Vaněček - specialista odboru prevence Národní protidrogové centrály PČR, Lukáš Kučera a Michal Zuczek Ocenění bronzovým pamětním…
 • Armádní generál vv. Tomáš Sedláček - čestný host, o.z. Lubomír Adamus - příslušník organizačního oddělení Armádní generál vv. Tomáš Sedláček - čestný host, o.z. Lubomír Adamus - příslušník organizačního oddělení Armádní generál vv. Tomáš…
 • Velitel posádky plk. gšt. Kantor Velitel posádky plk. gšt. Kantor Velitel posádky plk. gšt. Kantor
 • Armádní generál v.v. Tomáš Sedláček děkuje za pozvání a přeje mnoho úspěchů do dalšího období Armádní generál v.v. Tomáš Sedláček děkuje za pozvání a přeje mnoho úspěchů do dalšího období Armádní generál v.v. Tomáš…
 • Generál Tomáš Sedláček uprostřed, vpravo velitel posádky Generál Tomáš Sedláček uprostřed, vpravo velitel posádky Generál Tomáš Sedláček…
 • Velitel posádky za účasti starostky oceňuje pochvalnými listy vojáky z povolání a občanské zaměstnance za vynikající výsledky uplynulého období Velitel posádky za účasti starostky oceňuje pochvalnými listy vojáky z povolání a občanské zaměstnance za vynikající výsledky uplynulého období Velitel posádky za účasti…

Autor: majorka Ivana Pavlová, organizační oddělení, Posádkové velitelství Praha