Posádkové velitelství Praha oslavilo 8. výročí svého vzniku

Autor: majorka Ivana Pavlová, organizační oddělení, Posádkové velitelství Praha

V pondělí 2. dubna 2012 se v areálu kasáren Na Julisce ulice Čínská na Praze 6 konaly oslavy 8. výročí vzniku Posádkového velitelství Praha.

Netradičního přátelského setkání se zúčastnil čestný předseda Československé obce legionářské a nestor útvaru armádní generál ve výslužbě Tomáš Sedláček, velitel Hradní stráže plukovník Radim Studený a bývalí velitele posádky Praha. Pozvání na oslavy přijala i starostka Městské části Praha 6 Marie Kousalíková.

Velitel posádky Praha plukovník gšt. Pavel Kantor zhodnotil dosavadní činnost útvaru a přiblížil přítomným nejvýznamnější aktivity, které se uskuteční v následujících měsících. Zmínil především mezinárodní konferenci velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu, která se uskuteční v květnu, a veřejnosti již známé mezinárodní exhibiční vystoupení čestných stráží na Staroměstském náměstí, které bude na konci června. Zároveň poděkoval všem příslušníkům posádky za odvedenou práci v uplynulém období a vyzdvihl nezastupitelné místo praporu Čestné stráže Armády České republiky a vojenských hudeb při prezentaci armády na veřejnosti.

Při této slavnostní příležitosti udělil plukovník gšt. Pavel Kantor za účasti starostky Městské části Praha 6 Marie Kousalíkové a hlavních funkcionářů Posádkového velitelství Praha, mezi nimiž nechyběl zástupce velitele podplukovník Jaromír Jančura a náčelník štábu podplukovník Pavel Kácl, bronzové pamětní odznaky třem čestným hostům za dlouholetou spolupráci ve prospěch armády. Plukovník Kantor vyslovil poděkování také vybraným vojákům a občanským zaměstnancům útvaru za výtečné plnění úkolů v letošním roce.

  • Historie stálé vojenské posádky Praha se datuje od roku 1621, přičemž její kontinuita za celou dobu trvání nebyla nikdy přerušena.
  • Posádkové velitelství Praha v současné podobě vzniklo 1. dubna 2004 ze zrušené 6. zabezpečovací základny MO, od níž převzalo bojový prapor, znak i čestný název „Pražského povstání“.
  • Kromě zabezpečení chodu posádkové služby hlavního města Prahy, celoposádkových akcí za účasti vojsk a v návaznosti na občanskou veřejnost, řídí také činnost Čestné stráže Armády ČR a vojenských hudeb.
  • Jednotky Čestné stráže zabezpečují za jeden kalendářní rok více než 400 protokolárních, slavnostních a pietních aktů na celém území naší republiky i v zahraničí.
  • Ústřední hudba Armády ČR a Vojenská hudba Olomouc je známá jak u nás tak i v zahraničí.
  • Vojenské hudby zabezpečují pietní, smuteční a slavnostní akty a koncerty po celé naší republice.
  • Jen v loňském roce jich absolvovaly téměř 650.