Pomoc míří opět do Afghánistánu

Autor: Jan Procházka

V pořadí již čtrnáctá stonožková výstava dětský kreseb a výtvarných prací v Základní škole Kladská v Praze 2 byla v první jarní den zahájena slavnostní vernisáží.

„Letošní ročník je zaměřen na blížící se oslavy 1150. výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje. Na výstavě mají svá výtvarná díla opět všichni žáci školy,“ řekla ve svém úvodním slovu ředitelka školy Kateřina Vávrová. Vernisáže se kromě desítek dětí, jejich rodičů a nejbližších příbuzných zúčastnili také brigádní generál Jaroslav Kankia, zástupce ředitele SOC MO, prezidentka stonožkového hnutí „Na vlastních nohou“ Běla Gran Jensen a další hosté. Čestným hostem byla sestra Dominika Bohušová z pražského arcibiskupství.

Letošní výstava, oproti minulým ročníkům, byla specifická nejen svým zaměřením, ale také tím, že poprvé za čtrnáct let nebyla prodejní. „Nejlepší práce totiž postoupí do celostátní stonožkové výstavy a posléze na výstavu, kterou bude pořádat Stonožka ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím,“ vysvětlila přítomným ředitelka školy a dodala: „A ta úplně nejkrásnější díla se možná objeví na výstavě přímo ve Vatikánu.“

Koupit si obrázek, plastiku či dílo vymodelované z keramické hlíny sice nebylo letos možné, ale tradice školy, že výstava je spojená s možností dobrovolně finančně přispět na stonožkový účet byla zachována. Škola se stonožkovým hnutí spolupracuje již osmnáct let. V předešlých třinácti ročnících výstav se podařilo vybrat neuvěřitelných 282 045,50 korun, které prostřednictvím Armády České republiky, zvláště skupin CIMIC, byly využity na realizaci řady projektů ve válkou postižených oblastech. Letošní výtěžek, který hodinu před uzavřením školy přesáhl již magickou hodnotu patnácti tisíc korun, opět zamíří do Afghánistánu.

O tom, že fantazie dětí opravdu nezná mezí, svědčily nejen vystavené obrazy plné barev a vytvořené různou malířskou technikou, ale také díla, která netradiční formou přibližovala život a dílo Cyrila a Metoděje. Jestliže řada z nás zná hru „monopoly“, pak ale málokdo tuší, že také existuje hra „Konstantinopoly“. Tereza Berounská a Veronika Zychová ze 7.B dostaly nápad na vytvoření hry o životních osudech Cyrila a Metoděje prý během jedné hodiny. Složitější bylo myšlenku přetvořit do reálné podoby. „Trvalo nám to téměř měsíc,“ řekla nám nad společným výtvarným dílem třináctiletá Terezka a její kamarádka Veronika ji ihned doplnila: „Denně jsme nad hrou strávily nejméně hodinu. Při naší hře se hráči postupně zastaví na řadě míst, hlavně na hradech a zámcích, které jsou spojeny s životní poutí obou věrozvěstů.“

Sestra Dominika si stihla část výstavy prohlednout ještě před oficiálním zahájením a o to s větší radostí mohla všem přítomným přečíst osobní dopis Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého. Kardinál Duka v něm mimo jiné píše: „Seznámení se s životem těchto svatých duchovních, kteří přináší Písmo svaté – Bibli, písmo slovanského jazyka, sepisují právní řád, ale nejen to, působí svým jednáním, které je velkoryse vznešené a současně soustavně pilné a služebné, spojené pevnou vírou v Boha, která vyvolává zodpovědnost a pokorné sebevědomí. Chtěl bych Vás vybídnout, aby tyto lidské vlastnosti Vám byly příkladem, vždyť si o nich zde vyprávíme ještě po 1150 letech a dávají našemu životu směr, tvar, barvu, dynamiku, řečeno výrazovými prostředky Vaší výtvarné práce, kterou dnes chceme shlédnout a obdivovat.“