Polský velitel pozemních sil přivezl do Prahy vyznamenání

Autor: majorka Mgr. Miroslava Štenclová, Velitelství pozemních sil

V úterý 22. března se velitel Pozemních sil Armády České republiky generálmajor Štefan Kaleta setkal v Praze se svým polským protějškem. Velitel Pozemních sil Polské republiky brigádní generál Wojciech Grabowski při této příležitosti předal zástupci českého velitele plukovníku Ivo Střechovi medaili polského ministra národní obrany.

Z průběhu jednání velitelů Pozemních sil (1)

Z průběhu jednání velitelů Pozemních sil (1)

Generálové se shodli na tom, že současné a budoucí úkoly Aliance si žádají daleko užší spolupráci obou subjektů, než tomu bylo doposud. „Hlavním tématem bylo projednání detailů způsobu budoucí komunikace, plánování výstavby jednotek do hotovostních sil NATO NRF v letech 2019-2021 a V4 BG EU (Visegradské skupiny Battle Group Evropské unie) v roce 2019-2020,“ zmínil generálmajor Kaleta oblasti, kde se společné plánování a koordinace jeví jako absolutně nezbytné. Oba velitelé se dotkli i tématu  potencionálního  připojení 7. BÚU (brigádního úkolového uskupení) pod velení vyššího velitelství, které je dislokované na území Polska.

Současně zástupce velitele pozemních sil plukovník Ivo Střecha představil i koncept a časový plán přípravy brigádního cvičení Czech Lion 2019 v České republice za předpokládané  účasti armád Maďarska, Polska, Slovenska, SRN, USA a České republiky. Poté proběhla diskuse o podobném cvičení Lampart 2018 a plánované účasti jednotek pozemních sil ČR. „Obě cvičení proběhnou v  rámci střednědobého programu výcviku a cvičení států V4,“ dodal plukovník Střecha.  

Medaile Polské armády

Oba velitelé pozemních vojsk vyjádřili potěšení ze závěrů jednání. „Možnost sdílet zkušenosti při společném výcviku bude pro nás velkým přínosem,“ uzavřel generálmajor Kaleta.

Součástí návštěvy bylo i předání Stříbrné medaile Polské armády, kterou udělil jejich ministr národní obrany plukovníku Ivo Střechovi. „Samozřejmě mě to potěšilo,“ přiznal vyznamenaný důstojník, „Bylo to ocenění mé činnosti pro Joint Force Training Centre v době mého působení v letech 2013 – 2016 a současně mé spolupráce s polskou armádou.“

Výcvikové centrum společných sil NATO se nachází v polské Bydgoszczi a česká armáda v něm má svého zástupce na pozici náčelníka štábu.