Podpora zaměstnavatelů je pro vojáky v aktivní záloze klíčová (1. díl)

Autor: Miroslava Pašková

Po celou dobu existence Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR se občané, kteří ji tvoří, potýkají s „chronickými“ problémy, z nichž mezi klíčové patří nevole zaměstnavatelů uvolnit je několikrát ročně k vykonání vojenského výcviku. Řešení či alespoň výrazné zmírnění tohoto neduhu nabízí nová koncepce, ale také měnící se pohled firem.

Pro připomenutí, co služba v aktivní záloze (AZ) obnáší, uvedeme, že občan podepisuje tříletou dohodu. Pokud neabsolvoval vojenskou službu, pak nastupuje na kurz základní přípravy do Vyškova. Poté může být v rámci své jednotky povolán na cvičení – u krajských pěších rot to bývá na týden ročně, čety AZ při útvarech se zapotí více. „V Žatci jsou to čtyři týdny za rok včetně odborných kurzů,“ upřesnil rotmistr Jan Nohejl, který dobrovolně slouží už deset let.

Bylo by pochopitelné, že v malých provozech, kde chybí zastupitelnost, se zaměstnavatel netváří nadšeně, má-li splnit svou zákonnou povinnost a rezervistu uvolnit. Jsou ale známy případy, kdy firmy, případně jejich vedoucí pracovníci, o hledání řešení neusilují, pracovníka nutí čerpat kvůli vojenskému cvičení dovolenou nebo dokonce neplacené volno. Přitom po dobu nepřítomnosti samozřejmě mzdu, zdravotní a sociální pojištění, refunduje armáda.

Zkušenosti z toho ranku má i zmíněný rotmistr Nohejl: „Za deset let v aktivní záloze se mi nestalo, že by mi některý ze zaměstnavatelů vyloženě zakazoval jet na cvičení. Často jsem ale musel udělat nějaký ústupek a třeba si na půlku cvičení vzít dovolenou. Teď ale pracuji v T-mobilu a tady jsem našel podporu.“ Jeho slova potvrdila i tisková mluvčí společnosti Martina Kemrová: „Podporujeme u svých pracovníků dobrovolnictví všeho druhu. Příprava na obranu vlasti je pro nás zárukou, že takový pracovník je zodpovědný a fyzicky zdatný. Dlouhodobá nepřítomnost na pracovišti by byla komplikací, ale velká společnost jako naše si s tím dokáže poradit.“

Způsobů, jak zaměstnavatele motivovat a nějak podpořit, je přitom jen pár. A se všemi počítá nová koncepce aktivní zálohy, kterou resort obrany připravil. Především se nesmí opomíjet komunikace. Prvořadě tedy propagovat AZ a zajistit lepší informovanost o tom, co služba obnáší a společnosti přináší. Je také nutno ustanovit platformu pro jednání se zaměstnavateli, resp. zaměstnavatelskými, ale též odborovými, svazy.

Koncepce ovšem přináší i přímá motivační opatření. Ministerstvo obrany vidí řešení ve vyplácení finančních příspěvků zaměstnavatelům vojáků v záloze povolaných na cvičení. Zatímco dnes zaměstnavatel krátkodobě přichází o pracovní sílu a očekává se, že se s tím nějak vyrovná sám, v budoucnu by mohl obdržet platbu, která mu pokryje náklady třeba na brigádníka.

Návrhy finančních motivací i jiných benefitů samozřejmě počítají také s příslušníky AZ, kteří sami podnikají (OSVČ). Dosud totiž byla tato skupina silně znevýhodněna. A v koncepci je konečně pamatováno i na studenty, protože vysokoškoláků hlásících se do aktivní zálohy přibývá a je třeba ocenit a finančně dorovnat, že v době prázdnin a zkouškových období se místo brigádničení připravují k obraně vlasti.

V neposlední řadě usiluje resort obrany také o morální a společenské ocenění zaměstnavatelů. Velká část z nich totiž svým pracovníkům povolávaným na cvičení záloh naopak vychází nadstandardně vstříc. V pokračování tohoto článku už za pár dní se proto zaměříme tímto směrem.

Co obnáší být aktivním záložákem