Generál Petr Pavel v senátu hovořil o perspektivách bezpečnosti

Autor: Mirek Šindelář

Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel se v úterý 10. července zúčastnil v Senátu Parlamentu ČR diskuse na téma „Perspektivy bezpečnosti: Česko a střední Evropa v druhé dekádě 21. století“.

V rámci expertního kulatého stolu o nových podmínkách středoevropské bezpečnosti, který připravil Ústav mezinárodních vztahů pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, vystoupil s úvodním příspěvkem.

V něm reagoval nejen na současné dění ve středoevropském regionu, ale rozdělil se s auditoriem o své poznatky z práce ve strukturách Evropské unie i NATO. Z pozice nejvyššího armádního velitele přiznal, tak jak je mu vlastní, kriticky a otevřeně, že vůle politické reprezentace mnohdy pokulhává za závazky, ke kterým se připojila.

To argumentoval na příkladě Summitu NATO v Praze v roce 2002, kde se členské státy Aliance zavázaly k poskytování dvou procent HDP na obranné výdaje. Tento závazek ale dnes neplní téměř žádná z evropských zemí zapojených v NATO.

„Vítám každou příležitost účastnit se podobných diskusí s odbornou i laickou veřejností, na téma obrany , protože jsem dlouhodobě přesvědčen o tom, že se jí v naší zemi nedostává dostatečné pozornosti. Vědomí o potřebnosti obrany v naší zemi osciluje mezi extrémy, že nemá smysl vůbec, že jsme příliš malí a nedůležití a v tom případě nemá ani smysl se o obranu ani snažit. A druhý extrém je, že vstupem do NATO byla naše obrana jednou garantována provždy a už nemusíme vyvíjet žádné další vlastní úsilí,“ uvedl náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel.

Reagoval také na problematiku zajištění našeho suverénního vzdušného prostoru, neboť se objevují hlasy, že jsme v Severoatlantické alianci, a to nám ochranu vzdušného prostoru zajišťuje samo o sobě.

„Říkáme zcela jasně, že stát, který chce být odpovědný nejen vůči svým vlastním obyvatelům, ale který je také odpovědný vůči svým partnerům v Alianci, musí zajišťovat některé základní stavební kameny a mezi ně samozřejmě ochrana vlastního vzdušného prostoru patří,“ řekl generál Petr Pavel.

Přiznal také, že z jeho pohledu je rozdíl mezi politiky a vojáky v míře optimismu. Zatímco politici jsou většinou optimističtí, u vojáků převažuje skepse k tomu, že obrana nebude opět dostatečně vnímána. Právě dnes, kdy se okrajují zdrojové rámce, je důležité si uvědomit důležitost armády a s argumentem, že jsme členy NATO, se nesmíme nechat ukolébat.

Pro zajištění vlastní bezpečnosti musíme vynaložit více úsilí a nepodceňovat fakt, že Evropa už dlouhý čas nezažila válečný konflikt velkého rozsahu.

Ani země zapojené do Visegrádské smlouvy se zatím nemohou za dobu své existence pochlubit výraznými výsledky. Projekty jsou sice ambiciózní, ale dosud nebyl žádný z nich dotažen do úspěšného konce. Slova náčelníka Generálního štábu Armády České republiky podpořil předseda Senátu Milan Štěch. Ten připomněl fakt, že i Poláci, kteří jsou známi svou vysokou podporou ozbrojeným silám, mají určité potíže prosadit své záměry v obranné politice.

Moderace kulatého stolu se ujal Tomáš Karásek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který dal při jednání slovo také dalším účastníkům besedy u kulatého stolu.

Ti se v první části zabývali otázkami spojenými se vztahy České republiky, NATO a USA.

Další část expertního kulatého stolu patřila problematice řešící vztah Střední Evropy a Německa.

Semináře se v jednacím sále Senátu zúčastnili nejen zástupci domácí bezpečnostní komunity, ale i představitelé diplomatického sboru akreditovaní v Praze.