Personální změna ve velení Armády ČR

Autor: plk. Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Dnem 1. září nastoupil na pozici zástupce náčelníka Generálního štábu AČR - Inspektora AČR generálmajor Jaroslav Kocián, který se po třech letech vrátil do České republiky z místa ředitele sekce v mezinárodním vojenském štábu NATO v Bruselu.

Tato pozice byla od jara tohoto roku neobsazená poté, co byl generálmajor František Malenínský, který ji do té doby zastával, zařazen na post zástupce NGŠ-náčelník štábu. Nástupem generála Kociána tak byly ukončeny plánované změny ve velení armády, při kterých došlo k posunům na postech zástupců náčelníka Generálního štábu AČR.

Generálmajora Miroslava Žižku po odchodu do Bruselu na pozici vojenského představitele České republiky při NATO a EU vystřídal 1. srpna ve funkci 1. zástupce NGŠ generálmajor Josef Bečvář. Ten se vrátil do České republiky z Francie, kde působil ve vojenské diplomacii na postu přidělence obrany ČR.

Generálmajora Aleše Opatu, který od 1. srpna působí na pozici národního vojenského představitele České republiky při Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE), vystřídal ve funkci zástupce NGŠ-ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Jiří Baloun. Ten se vrátil do České republiky po třech letech z Bruselu, kde zastával pozici vojenského představitele České republiky při NATO a EU.

  • Životopis generálmajora Jaroslava Kociána najdete v příloze