Pardubičtí aktivní záložníci bojovali proti teroristům při cvičení Agens 2017

Autor: Miroslav Šindelář

Pardubice mají za sebou dosud největší cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Do simulované protiteroristické akce Agens 2017, která trvala od středy 18. října do pátku 20. října, se zapojilo zhruba tisíc účastníků. Do rolí figurantů a evakuovaných se vžilo osm set osob, většinou studenti, jejich bezpečnost chránily dvě stovky policistů, strážníků, zdravotníků, hasičů a také dvacítka příslušníků místní Aktivní zálohy (AZ).

Hlavní část se uskutečnila v areálu Univerzity Pardubice, kam s dodávkou s nebezpečnou látkou vjeli „teroristé“. Při simulované akci bylo potřeba evakuovat zhruba osm set osob. Všichni byli studenty klinických oborů Fakulty zdravotnických studií zdejší univerzity.

„Není to tady pro nás nic nového, plníme vlastně jednu z úloh, pro kterou jsme předurčeni a na kterou se připravujeme. Podobná cvičení jen vítáme, protože se můžeme v součinnosti s policisty zdokonalovat ve své vojenské profesi. Moji kolegové vytvořili s příslušníky Policie ČR smíšené hlídky, jsou označeni páskami a prakticky vykonávají stejnou práci jako řadoví policisté. Já naši účast na cvičení jen koordinuji. Všichni moji lidé vědí, co mají dělat,“ uvedl velitel pěší pardubické roty kapitán Jiří Hudec.

Dodal, že jeho podřízení na cvičení posilují příslušníky Policie ČR a pomáhají střežit prostor, který je třeba zabezpečit před vstupem nepovolaných osob, a také pomáhají pátrat po pachatelích teroristického útoku.

Ředitel Krajského vojenského velitelství v Pardubicích plukovník František Hlaváček přiznal, že pro záložníky je cvičení také jasnou formou reprezentace na veřejnosti, která je vidí v akci a vnímá jejich práci, kterou vykonávají ve svém volnu.

Pardubický magistrát cvičením reagoval na zvyšující se riziko a počet teroristických útoků v neklidném světě. Hlavním námětem byla evakuace škol a nácvik koordinace činnosti složek IZS při teroristickém útoku výbušninami a nervově paralytickou látkou Sarin.

Cvičení, které bylo svým charakterem v Pardubicích ojedinělé, se účastnili nejen složky IZS, ale také již zmínění policisté, strážníci, zdravotnická záchranná služba, hasiči, jedna mateřská a několik základních pardubických škol, dále místní dopravní podnik a vojáci pěší roty Aktivní zálohy.