Ozbrojené síly ČR a Rakouska budou pokračovat ve vzájemné spolupráci

Autor: plukovník Jan Šulc

Náčelník Generálního štábu armádní generál Josef Bečvář se před několika dny sešel se svým protějškem, náčelníkem Ozbrojených sil Rakouska, generálem Othmarem Commendy. Téma pravidelného příhraničního setkání v rakouském Freistadtu se zaměřilo na vzájemnou spolupráci a především výcvikové aktivity.

Ozbrojené síly ČR a Rakouska budou pokračovat ve vzájemné spolupráci

Delegace odborníků během příhraničního setkání pod vedením obou náčelníků generálních štábů, armádního generála Josefa Bečváře a generála Othmara Commendy, diskutovaly mimo jiné o vzájemných aktivitách mezi ozbrojenými silami České republiky a Rakouska.

„Důraz jsme položili zejména na společná cvičení a vrátili se k průběhu nedávného cvičení Cooperative Security 2017, o jehož konání rozhodli ministři obrany na jednání zemí Středoevropské obranné spolupráce – Central Europe Defence Cooperation (CECD) v červnu letošního roku v Praze,“ upřesnil armádní generál Josef Bečvář.

Připravují komplexní zprávu

„Ze cvičení nyní rakouská strana připravuje komplexní zprávu, tzv. Lessons Learned, k dalšímu využití zúčastněným zemím a zatím se jeví, že by pokračování společných cvičení zaměřených na aktuální scénáře, například řešení živelních pohrom velkého rozsahu, v průběhu dvou až tří let bylo pro státy zemí Středoevropské obranné spolupráce přínosné,“ dodal generál Bečvář.

Diskuze se dále dotkla i současných bilaterálních aktivit a možností jejich dalšího prohlubování či perspektiv spolupráce obranných a bezpečnostní průmyslů obou zemí. Na závěr jednání pak padlo reciproční pozvání ke konání dalšího kola rozhovorů v roce 2018 na území České republiky.