Ostravští záložáci se na cvičení Hradba 2018 připravovali ve vyškovském centru

Autor: prap. Martin Ogořalek

Třicet dva příslušníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava absolvovalo ve dnech 26. února až 2. března specializovanou přípravu v Centru simulačních a trenažérových technologií ve Vyškově. Chystali se tak na jedno z největších cvičení ,,Hradba 2018“.

Náročnému cvičení předchází důkladná příprava

To se bude konat letos v dubnu. Ostravští záložáci ve zmíněném centru trénovali nejen základní taktické dovednosti, ale také sladění velení roty, procvičovali vedení rádiového provozu i práci s mapou, kde si zaznačili osy přesunu, kontrolní body a střežené objekty.

První den byli vojáci proškoleni a seznámeni s obsluhou simulátoru a možnými scénáři. Další dny byly již ve znamení drilování připravených scénářů, ve kterých docházelo k bezpečnostním incidentům, například při přesunech jednotky nebo při střežení a obraně objektů kritické infrastruktury. Součástí byly také podrobné rozbory k jednotlivým rozehrám.

Střežení vytipovaných objektů na teritoriu kraje je jedním z prioritních úkolů této jednotky. Zkušenosti však vojáci získali také v minulosti během série cvičení ,,Safeguard“.

„Tato příprava posunula taktické dovednosti velitelského sboru na vyšší úroveň. Největší přínos vidím ve stmelení velení roty, rozvoji dovedností ve vedení rádiové komunikace a reakci při nálezu nástražných výbušných systémů,“ zhodnotil přípravu velitel ostravské roty poručík René Petr, který je v civilním povolání strážník Městské policie Ostrava.