Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Ostravská jednotka aktivní zálohy chce i v budoucnu patřit k nejlepším

Ostravská jednotka aktivní zálohy chce i v budoucnu patřit k nejlepším

25.1.2017 • Na krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě se v úterý 24. ledna konalo za účasti hejtmana kraje Ivo Vondráka a dalších hostů, vyhodnocení celoroční práce pěší roty Aktivní zálohy KVV Ostrava. Během něj vybraní záložníci přezvali ocenění za 10 let služby a zlatý odznak Safeguard.

Ředitel KVV a hejtman Moravskoslezského kraje poděkovali nejaktivnějším vojákům za plnění úkolů při cvičeních Safeguard
Ředitel KVV a hejtman Moravskoslezského kraje poděkovali nejaktivnějším vojákům za plnění úkolů při cvičeních Safeguard

Pěší rota složená z aktivních záložníků, která působí při Krajském vojenském velitelství v Ostravě, si pod velením velitele roty praporčíka Jaroslava Holíka, získala dobrou pověst mezi dobrovolníky, kteří se ve svém volnu zdokonalují v přípravě na plnění úkolů spojených s jejich posláním - tedy obrana a ochrana objektů zvláštní důležitosti či pomoc při odstraňování následků nejrůznějších krizových situací či živelních pohrom apod.

Podle ředitele KVV Ostrava plukovníka Jaroslava Hrabce patří pěší rota mezi nejlépe hodnocené jednotky. A netýká se to jen jejich zapojení do největšího cvičení příslušníků aktivní zálohy Hradba 2016, které loni proběhlo v České republice. Připravenost jednotky prověřila jejich nasazení k ochraně objektů národní kritické infrastruktury Moravskoslezského kraje v rámci cvičení Safeguard 2016.

 „Patří k dobré tradici v Moravskoslezském kraji, že se toto vyhodnocení koná na krajském úřadě v sále zastupitelstva, což je pro mne a pro všechny vojáky jenom potvrzením toho, že armáda je tady pro kraj. Kraj to ví, vnímá to, armádu podporuje a spolupracuje s námi,“ uvedl plukovník Hrabec na tradičním slavnostním shromáždění.

Ocenění za vynikající výsledky

„Uvědomuji si, jak důležitá je úloha armády, protože není jen symbolem bezpečnosti, ale také i hrdosti. A jsem velmi rád, že vy jako aktivní zálohy, jste se ji rozhodli vykonávat ve svém volném čase službu ve prospěch teritoria kraje,“ připomněl i hejtman Ivo Vondrák, když za odvedenou práci dobrovolníkům poděkoval.

V závěru vyhodnocení převzali vybraní příslušníci pěší roty AZ KVV Ostrava ocenění. Za 10 let služby v aktivní záloze převzali stužku k čestnému odznaku štábního kapitána Václava Morávka rotní v záloze Michal Černík a Ladislav Večerek. Dalších šest vojáků poté obdrželo z rukou hejtmana a ředitele KVV zlatý odznak Sefeguard. Ten jim byl udělen za dlouhodobé prokazování vynikajících výsledků při cvičeních Safeguard. Během těchto cvičení mají vojáci v záloze možnost vyzkoušet si ochranu a obranu konkrétních objektů v kraji.

Průměrné hodnocení (6 hlasů): 3.67, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Vyhodnocení výcvikového roku už tradičně předchází dopolední pietní akt v Brně u hrobu velitele výsadku Wolfram pplk. Josefa Otiska, jehož jméno mají v názvu aktivní záložníci pěší roty KVV Ostrava Vyhodnocení výcvikového roku už tradičně předchází dopolední pietní akt v Brně u hrobu velitele výsadku Wolfram pplk. Josefa Otiska, jehož jméno mají v názvu aktivní záložníci pěší roty KVV Ostrava Vyhodnocení výcvikového roku už…
  • Přinesení praporů do zasedací síně zastupitelstva Krajského úřadu v Ostravě, kde se konalo slavnostní vyhodnocení výcvikového roku 2016 pěší roty AZ KVV Ostrava Přinesení praporů do zasedací síně zastupitelstva Krajského úřadu v Ostravě, kde se konalo slavnostní vyhodnocení výcvikového roku 2016 pěší roty AZ KVV Ostrava Přinesení praporů do zasedací…
  • Příslušníci pěší roty Aktivní zálohy KVV Ostrava v zasedacím sále při vyhodnocení Příslušníci pěší roty Aktivní zálohy KVV Ostrava v zasedacím sále při vyhodnocení Příslušníci pěší roty…
  • V čestném předsednictvu zasedli kromě velitele roty praporčíka Jaroslava Holíka a ředitele KVV Ostrava plukovníka Jaroslava Hrabce také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a jeho první náměstek Lukáš Curylo (zleva) V čestném předsednictvu zasedli kromě velitele roty praporčíka Jaroslava Holíka a ředitele KVV Ostrava plukovníka Jaroslava Hrabce také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a jeho první náměstek Lukáš Curylo (zleva) V čestném předsednictvu zasedli…
  • S hlavním hodnocením vystoupil ředitel KVV Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec S hlavním hodnocením vystoupil ředitel KVV Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec S hlavním hodnocením vystoupil…
  • Velitel pěší roty praporčík Jaroslav Holík především poděkoval svým podřízeným za společnou práci, kterou vojáci odvádějí ve prospěch občanů Moravskoslezského kraje Velitel pěší roty praporčík Jaroslav Holík především poděkoval svým podřízeným za společnou práci, kterou vojáci odvádějí ve prospěch občanů Moravskoslezského kraje Velitel pěší roty praporčík…
  • Ředitel KVV a hejtman Moravskoslezského kraje poděkovali nejaktivnějším vojákům za plnění úkolů při cvičeních Safeguard Ředitel KVV a hejtman Moravskoslezského kraje poděkovali nejaktivnějším vojákům za plnění úkolů při cvičeních Safeguard Ředitel KVV a hejtman…

Autor: Miroslav Šindelář