Ostravská jednotka aktivní zálohy chce i v budoucnu patřit k nejlepším

Autor: Miroslav Šindelář

Na krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě se v úterý 24. ledna konalo za účasti hejtmana kraje Ivo Vondráka a dalších hostů, vyhodnocení celoroční práce pěší roty Aktivní zálohy KVV Ostrava. Během něj vybraní záložníci přezvali ocenění za 10 let služby a zlatý odznak Safeguard.

Ředitel KVV a hejtman Moravskoslezského kraje poděkovali nejaktivnějším vojákům za plnění úkolů při cvičeních Safeguard

Ředitel KVV a hejtman Moravskoslezského kraje poděkovali nejaktivnějším vojákům za plnění úkolů při cvičeních Safeguard

Pěší rota složená z aktivních záložníků, která působí při Krajském vojenském velitelství v Ostravě, si pod velením velitele roty praporčíka Jaroslava Holíka, získala dobrou pověst mezi dobrovolníky, kteří se ve svém volnu zdokonalují v přípravě na plnění úkolů spojených s jejich posláním - tedy obrana a ochrana objektů zvláštní důležitosti či pomoc při odstraňování následků nejrůznějších krizových situací či živelních pohrom apod.

Podle ředitele KVV Ostrava plukovníka Jaroslava Hrabce patří pěší rota mezi nejlépe hodnocené jednotky. A netýká se to jen jejich zapojení do největšího cvičení příslušníků aktivní zálohy Hradba 2016, které loni proběhlo v České republice. Připravenost jednotky prověřila jejich nasazení k ochraně objektů národní kritické infrastruktury Moravskoslezského kraje v rámci cvičení Safeguard 2016.

 „Patří k dobré tradici v Moravskoslezském kraji, že se toto vyhodnocení koná na krajském úřadě v sále zastupitelstva, což je pro mne a pro všechny vojáky jenom potvrzením toho, že armáda je tady pro kraj. Kraj to ví, vnímá to, armádu podporuje a spolupracuje s námi,“ uvedl plukovník Hrabec na tradičním slavnostním shromáždění.

Ocenění za vynikající výsledky

„Uvědomuji si, jak důležitá je úloha armády, protože není jen symbolem bezpečnosti, ale také i hrdosti. A jsem velmi rád, že vy jako aktivní zálohy, jste se ji rozhodli vykonávat ve svém volném čase službu ve prospěch teritoria kraje,“ připomněl i hejtman Ivo Vondrák, když za odvedenou práci dobrovolníkům poděkoval.

V závěru vyhodnocení převzali vybraní příslušníci pěší roty AZ KVV Ostrava ocenění. Za 10 let služby v aktivní záloze převzali stužku k čestnému odznaku štábního kapitána Václava Morávka rotní v záloze Michal Černík a Ladislav Večerek. Dalších šest vojáků poté obdrželo z rukou hejtmana a ředitele KVV zlatý odznak Sefeguard. Ten jim byl udělen za dlouhodobé prokazování vynikajících výsledků při cvičeních Safeguard. Během těchto cvičení mají vojáci v záloze možnost vyzkoušet si ochranu a obranu konkrétních objektů v kraji.