Okřídleného lva v Praze na Klárově ozdobila jména 2 507 československých letců

Autor: Miroslav Šindelář

Velitel vzdušných sil Armády České republiky generálmajor Jaromír Šebesta a britský přidělenec obrany plukovník Michael Longstaff byli v pondělí 13. listopadu čestnými hosty na pražském Klárově, kde se účastnili odhalení pamětní desky se jmény československých letců na památníku Okřídleného lva.

Okřídleného lva v Praze na Klárově ozdobila jména 2 507 československých letců

Hlavními hosty však byli příslušníci RAF veteráni 2. světové války – stíhací pilot generálmajor Emil Boček a palubní operátor brigádní generál Pavel Vranský. Ti se spolu s dalšími významnými hosty i těmi, kteří přicestovali do Prahy z Velké Británie či Austrálie, zúčastnili odhalení rekonstruovaného památníku, který dostal jméno Okřídlený lev.

Jména 2507 československých letců na památníku, který věnovala České republice britská komunita žijící nejen v Česku, připomínají odvážné muže a ženy, kteří v době 2. světové války bojovali v řadách britského královského letectva – RAF.

Ceremoniál slavnostního odhalení pláště památníku na pražském Klárově zahájil průlet dvou stíhacích letounů Gripen ze základny v Čáslavi, které prolétly nad hlavami účastníků.

„Za dnešní setkání musím poděkovat všem, kteří se zasloužili o vznik i zdárné dokončení tohoto pietního místa. Jsem si vědom obrovského úsilí, které jste vynaložili. Podařilo se vám vytvořit památník, který je důstojnou vzpomínkou na činy našich předchůdců,“ uvedl v projevu velitel vzdušných sil AČR generálmajor Šebesta a zároveň zdůraznil, že za každým z uvedených jmen na památníku je příběh hrdinství, odvahy, vzdoru, odhodlání, sebeobětování a vlastenectví. „Rytiřských vlastností hodných silného a mocného lva, který na křídlech spitfirů, tempestů, huricanů, liberátorů a welingtonů přinesl naší vlasti svobodu a nezávislost,” dodal velitel vzdušných sil AČR.


• Bronzový, dva metry vysoký památník Okřídleného lva se nachází na pražském Klárově. Jeho vznik financovala britská komunita žijíci v Česku a na Slovensku, která přispěla dary ve výši 3,3 miliónu korun.

• Památník byl oficiálně odhalen 17. června 2014 při slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnili přeživší váleční veteráni, příbuzní letců, zástupci české, slovenské a britské vlády. Nechyběl tehdy ani vnuk Winstona Churchilla Sir Nicholas Soames či Sir Stuart Peach, maršál britského vojenského letectva a budoucí předseda Vojenského výboru NATO.