Okřídleného lva v Praze na Klárově ozdobila jména 2 507 československých letců

Autor: Miroslav Šindelář

Velitel vzdušných sil Armády České republiky generálmajor Jaromír Šebesta a britský přidělenec obrany plukovník Michael Longstaff byli v pondělí 13. listopadu čestnými hosty na pražském Klárově, kde se účastnili odhalení pamětní desky se jmény československých letců na památníku Okřídleného lva.

Hlavními hosty však byli příslušníci RAF veteráni 2. světové války – stíhací pilot generálmajor Emil Boček a palubní operátor brigádní generál Pavel Vranský. Ti se spolu s dalšími významnými hosty i těmi, kteří přicestovali do Prahy z Velké Británie či Austrálie, zúčastnili odhalení rekonstruovaného památníku, který dostal jméno Okřídlený lev.

Jména 2507 československých letců na památníku, který věnovala České republice britská komunita žijící nejen v Česku, připomínají odvážné muže a ženy, kteří v době 2. světové války bojovali v řadách britského královského letectva – RAF.

Ceremoniál slavnostního odhalení pláště památníku na pražském Klárově zahájil průlet dvou stíhacích letounů Gripen ze základny v Čáslavi, které prolétly nad hlavami účastníků.

„Za dnešní setkání musím poděkovat všem, kteří se zasloužili o vznik i zdárné dokončení tohoto pietního místa. Jsem si vědom obrovského úsilí, které jste vynaložili. Podařilo se vám vytvořit památník, který je důstojnou vzpomínkou na činy našich předchůdců,“ uvedl v projevu velitel vzdušných sil AČR generálmajor Šebesta a zároveň zdůraznil, že za každým z uvedených jmen na památníku je příběh hrdinství, odvahy, vzdoru, odhodlání, sebeobětování a vlastenectví. „Rytiřských vlastností hodných silného a mocného lva, který na křídlech spitfirů, tempestů, huricanů, liberátorů a welingtonů přinesl naší vlasti svobodu a nezávislost,” dodal velitel vzdušných sil AČR.


• Bronzový, dva metry vysoký památník Okřídleného lva se nachází na pražském Klárově. Jeho vznik financovala britská komunita žijíci v Česku a na Slovensku, která přispěla dary ve výši 3,3 miliónu korun.

• Památník byl oficiálně odhalen 17. června 2014 při slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnili přeživší váleční veteráni, příbuzní letců, zástupci české, slovenské a britské vlády. Nechyběl tehdy ani vnuk Winstona Churchilla Sir Nicholas Soames či Sir Stuart Peach, maršál britského vojenského letectva a budoucí předseda Vojenského výboru NATO.