Odchází generál, který dokázal vojákům naslouchat

Autor: majorka Jolana Fedorková

„Byl jste jeden z mála lidí, co mi naslouchali …. Mohla jsem si s Vámi otevřeně popovídat. Říkal jste mi, že se nesmím ničeho bát a jít si za svým cílem a snem,“ píše v otevřeném dopise generálmajoru Hynku Blaškovi bývalá zdravotní sestra z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Kolegové charakterizují velitele společných sil generálmajora Hynka Blaška jako přímého člověka se značnou osobní autoritou. Má obrovské charizma. Na jednu stranu je emotivní, na druhou stranu ve svých vyjádřeních a rozhodnutích naprosto neústupný.

Generálmajor Hynek Blaško v těchto dnech končí vojenskou činnou službu a 31. července 2012 odchází do zálohy. Mohli bychom se domnívat, že tímto dnem se také uzavírá jeho profesionální vojenská kariéra. Opak je pravdou. Stále zde platí – „Kdo jednou generálem byl, zůstává jím navždy“

Jeho profesní životopis je pestrý. Jak jinak. Obsahuje téměř čtyřicet let života s armádou. Generálmajor Blaško vystudoval Vojenskou vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově a Vojenskou akademii v Brně. Prošel řadou funkcí od velitele průzkumné čety, přes zpravodajského náčelníka, velitele 11. motostřeleckého pluku, 4. brigády rychlého nasazení, 1. mechanizované divize až po velitele Společných sil. Studoval v zahraničí na velitelské akademii Bundeswehru. V belgickém Monsu působil jako národní vojenský představitel ČR při NATO.


Pane generále, ve své práci jste řešil mnoho nestandardních situací. Sloužil jste v řadě v posádek - v Janovicích nad Úhlavou, Sušici, Klatovech, Praze. V Havlíčkově Brodě jste velel 4. brigádě rychlého nasazení, v Brně 1. mechanizované divizi. Vaším posledním působištěm je Velitelství společných sil v Olomouci. Když se ohlédnete za svou téměř čtyřicetiletou vojenskou kariérou i za armádou jako takovou, co Vás v této souvislosti napadá?

Napadá mne, že život je strašně krátký a jakoby to bylo včera, kdy jsem oblékl vojenský stejnokroj. Další věcí je poznání, že jsme my lidé někdy ukvapení ve svých úsudcích a dokážeme si zbytečně znepříjemňovat společné soužití. Často si dokazujeme svou sílu a nadřazenost nad ostatními. Ptám se proč? Vždyť máme přesně vyměřený čas na práci i odpočinek …

Co pro Vás osobně znamená přechod z vojenského života přes pomyslnou hranici do takzvaného civilního prostředí?

Myslím, že v mém případě je to něco jiného než u kolegů, kteří postupně odcházejí do zálohy. Přijímám fakt, že vzhledem ke svému věku a odslouženým letům je čas odejít. Mám pocit zadostiučinění, protože jsem v Armádě České republiky odvedl velký kus práce. Vnímám každodenní realitu a občas mám dojem, že služba státu je solí v očích těch, kteří v životě nic nedosáhli. Práce vojenského profesionála je jistým způsobem posláním, kterému je nutné mnohé obětovat. Někteří nám závidí, ale jsou to zejména ti, kteří nemají představu, co se skrývá pod „pokličkou“ vojenské služby a populisticky tak řeší vztah společnosti a armády.

Na Velitelství společných sil jste nejprve více než rok působil ve funkci zástupce velitele. Od roku 2009 jste velitelem společných sil, do jehož podřízenosti náleží 18 útvarů pozemních, vzdušných sil a podpůrného kompletu, což je téměř 15 000 vojáků. Jaký je Váš současný pohled na společné síly?

Já dnes vidím Společné síly jako celek, který je vysoce profesionální, schopný řešit jakoukoliv vojenskou i nevojenskou situaci, úkol. Za těch pět let jsem pozoroval růst úrovně vyspělosti a profesionality jednotlivců i útvarů pozemních sil a leteckých základen. Mám dostatek zkušeností, abych mohl tento rostoucí trend ocenit a posoudit. Na vojáky Společných sil může být společnost právem hrdá.

Existuje „něco“, co zásadním způsobem ovlivnilo Vaše postoje? Mám na mysli určité životní mezníky, pracovní zkušenosti, které měly vliv na Vaše následná rozhodnutí či vnímání vojenské služby.

V mé profesionální dráze existuje zlomový moment, který mi převrátil vše. Byl to rok 1987, kdy jsem byl ustanoven do funkce náčelníka štábu 11. motostřeleckého pluku v Klatovech. Přestal jsem být tzv. „průzkumákem“ a stal jsem se vševojskovým velitelem se všemi atributy, které tato funkce obsahuje. Mým velkým vzorem byl generál v.v. Šrámek. Ukázal mi, že se „vojna“ dá dělat i jinak. To říkám se vší vážností po letech služby v AČR. V naší práci hraje významnou roli služební subordinace a ti, kteří mají moc, ji bohužel často zneužívají.

Když si promítnete těch čtyřicet let v uniformě, na které období nejraději vzpomínáte?

Každá funkce, kterou jsem v AČR zastával, pro mne měla své kouzlo a byla svým způsobem výjimečná. Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem působil jako velitel 11. motostřeleckého pluku, velitel 4. brigády rychlého nasazení či 1. mechanizované divize. I na svou práci zde v Olomouci. Spojuji službu s lidmi, se kterými jsem se ve svém vojenském životě setkal a kteří mi byli nápomocni při výkonu mých funkcí. Byli to vojáci i občanští zaměstnanci, jimž jsem mohl důvěřovat a kteří, snad až na výjimky, mě nikdy nepodrazili. Vysvětloval jsem jim, že pojmy „křiváctví“ a servilita, již někteří zaměňují za slovo loajalita, a neupřímnost, nemají ve štábech místo.

Často se vojáků při rozhovorech ptám, co je vedlo ke vstupu do AČR. Vám však položím jinou otázku. Bylo by Vaše rozhodnutí dnes stejné jako v roce 1974, kdy jste začal studovat vojenskou školu?

Jsem přesvědčen, ohlédnu-li se zpět, že bych do toho šel znovu a bez váhání.

Litoval jste některých svých rozhodnutí? Nebo patříte k lidem, kteří říkají: „Nelitoval jsem ničeho, co jsem udělal.“

Musím Vaši otázku doplnit. Nelituji ničeho, co jsem udělal, pouze toho, co jsem neudělal. Řídím se mottem: „Zamýšlej se, ale když je čas na chci, jdi na to.“ Všechna má rozhodnutí, která jsem učinil, měla návaznost na podmínky, stupeň poznání a čas, ve kterém k nim došlo.

Jak vnímáte plánované změny v rezortu obrany, ke kterým by mohlo dojít také v souvislosti se zrušením Velitelství společných sil?

Změny, které jsou prezentovány v Bílé knize, vnímám jako rychlé. Tyto změny nejsou, dle mého názoru, řádně podpořeny analýzami efektivnosti a přínosu pro budoucnost. Hlavně není vyjádřena nákladovost těchto změn a vše se zužuje jen a pouze na mandatorní výdaje, platy personálu.

Myslíte, že po odchodu z AČR budete sledovat dění v armádě nebo uděláte za svým vojenským životem tlustou čáru?

Určitě se o dění v armádě budu zajímat. Nelze jen tak přeskočit do civilního sektoru a vymazat ty desítky let služby. Zůstávají zde mí přátelé, kolegové, se kterými se vždy rád setkám a doufám, že i oni se mnou.

Neptám se na plány do budoucna. Ať budou jakékoliv, přeji Vám hodně štěstí, zdraví, pohody a zaslouženého klidu.

Dopis prezidenta republiky veliteli společných sil: