Novým náčelníkem Generálního štábu AČR se stal generálporučík Josef Bečvář

Autor: Vladimír Marek

V pondělí v 11 hodin se na Čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově u příležitosti předání funkce náčelníka Generálního štábu AČR uskutečnil slavnostní nástup.

Jeho součástí bylo uctění památky vojáků v zahraničních operacích a položení věnce k památníku představiteli resortu obrany v čele s ministrem obrany Martinem Stropnickým, předávajícím náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Petrem Pavlem a novým náčelníkem Generálního štábu AČR generálporučíkem Josefem Bečvářem.

Současná armáda je odrazem erudice, vůle a schopností

„Dnešní den je významný nejen pro Armádu České republiky, ale i pro mne jako ministra obrany,“ uvedl Martin Stropnický. Práci náčelníka generálního štábu přitom popsal jako náročnou, koncepční a odbornou, s obrovským rozsahem činností.

„Strategie a rozsah mnoha rozhodnutí zákonitě přesahuje horizont běžných dnů a vrací se zpět v mnoha souvislostech a podobách. Současná Armáda České republiky je v mnohém odrazem erudice, vůle a schopností velení generálního štábu vtělených do efektivního způsobu velení a rozhodování,“ konstatoval Stropnický.

Pod vedením generála Pavla prošla podle něj armáda nemalou modernizací, zdokonalovaly se metody výcviku, ozbrojené síly plně obstály ve svých zahraničních misích. Ministr obrany také vyjádřil přání, aby generální štáb byl i nadále sjednocujícím prvkem síly, jistoty a stability armády.

Generál Pavel: Děkuji všem za spolupráci

Po vyhlášení rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování do funkce náčelníka Generálního štábu AČR převzal generál Bečvář před nastoupenými jednotkami od generála Pavla bojový prapor Generálního štábu AČR.

„Bývá zvykem při takovéto příležitosti zhodnotit, co se povedlo a co naopak ne. Já se toho dnes zřeknu. Hodnocení je totiž vždy subjektivní. Armáda je natolik komplexním organizmem, že výsledky práce jsou v tomto případě průsečíkem činnosti mnoha lidí,“ zdůraznil generál Pavel.

„Chtěl bych všem poděkovat za spolupráci během těch posledních třech let. Svému nástupci bych pak chtěl na prvním místě popřát to, aby nenastala situace, kdy bude muset s naší armádou bojovat a bránit tuto zemi před nepřítelem. Chci mu také popřát, aby udržoval dobré jméno českých vojáků a nadále ho rozvíjel.“

Generál Bečvář: Je to pro mne osobní a profesní výzva

„Je pro mne ctí, že v předvečer sedmdesátého výročí druhé světové války jsem mohl zvednout bojový prapor generálního štábu a symbolicky tak převzít velení Armády České republiky. Nastupuji do funkce náčelníka Generálního štábu AČR s vědomím, že je to pro mne osobní a profesní výzva,“ uvedl nový náčelník Generálního štábu.

„Žijeme ve světě, kde teroristické útoky, nekonvenční prosazování zájmů a porušování mezinárodních úmluv, jsou součástí našich dnů. Patří k základní povinnosti náčelníka generálního štábu tato rizika sledovat, analyzovat a předkládat politické reprezentaci doporučení, jejichž realizace povede k trvalé připravenosti a schopnosti Armády České republiky těmto hrozbám čelit a zajistit tak bezpečnost země,“ sdělil.

V další části svého projevu pak upozornil, že za svůj prvořadý úkol považuje doplnění početního stavu vojáků a dokončení koncepce výstavby armády.

Součástí nástupu bylo rovněž vyhlášení personálního rozkazu o ustanovení generálmajora Jiřího Balouna do pozice prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR. Na pozici - zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – ředitele SOC MO byl ustanoven brigádní generál Petr Mikulenka, dosavadní zástupce ředitele Společného operačního centra MO.

Po ukončení nástupu se v prostorách Národního památníku na Vítkově uskutečnil za přítomnosti ministra obrany slavnostní akt podepsání protokolů o předání a převzetí funkce náčelníka Generálního štábu AČR.

Předání funkce NGŠ AČR

Autor: J. Kouba

Nahrává se přehrávač videa ...