Noví příslušníci Aktivní zálohy prošli náročným polním výcvikem

Autor: kpt. Monika Nováková s přispěním npor. Gabriely Horákové

Nováčci Aktivní zálohy se na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově připravují již od 5. ledna tohoto roku. Jejich základní výcvik vedou, stejně jako u armádních rekrutů, instruktoři Centra základní přípravy Institutu přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy. Dosavadní, ve Vyškově nabyté znalosti a dovednosti, nyní zúročili v takzvaném komplexním polním výcviku.

Tento výcvik patří mezi nejdůležitější části přípravy nových příslušníků Aktivní zálohy (AZ) a odehrává se v přilehlém výcvikovém prostoru Březina. Obsahuje prvky přežití v náročných zimních klimatických podmínkách ve dne i v noci.

Výcvik začal praktickým cvičením z chemické ochrany, takzvanou ohňovou dráhou, kdy šestičlenné týmy v maskách, taktických vestách, s přilbou a se zbraní procházely sérii zadýmených objektů. „Za snížené viditelnosti vojáci procvičovali vstup do objektů, pohyb v členitém prostoru a komunikaci ve skupině,“ přiblížila výcvik vyškovská kaplanka nadporučice Gabriela Horáková, která se jej s vojáky vždy účastní.

Následoval přesun podle mapy na takticko-průpravné cvičiště, kde si vojáci z toho, co v lese našli, vybudovali přístřešky pro přespání. Vše přitom museli zvládnout bez použití nástrojů. K dalším úkolům patřilo rozdělání ohně s omezeným počtem sirek nebo křesadlem a připravení večeře – ze syrových kuřat. V noci se pak střídali ve střežení.

Další den následovala praktická cvičení z ženijní, spojovací a zdravotnické přípravy. Vojáci se učili zakopávat, adjustovat protitankové miny či zacházet s radiostanicí. V rámci zdravotnické přípravy pak měli za úkol ohlásit odsun raněného, tedy provést takzvaný MEDEVAC report. Nacvičovali rovněž přesun raněného na vlastnoručně vyrobených improvizovaných nosítkách. Odpoledne je pak čekal topografický přesun přes kontrolní body zpět do kasáren.

„Zajímavostí je, že vojáci mají k dispozici pouze základní výbavu, tento výcvik tím pádem prověří nejen jejich znalosti, ale také neméně důležitou fyzickou a psychickou odolnost,“ říká Gabriela Horáková.

Nové členy Aktivní zálohy čeká ještě závěrečné přezkoušení z tělesné přípravy a test teoretických znalostí a praktických dovedností. Slavnostní vyřazení úspěšných a složení vojenské přísahy se uskuteční v kasárnách Dědice v pátek 13. února.


                        Kurz základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy (AZ)

  • Trvá 6 týdnů a jde o základní (počáteční) etapu přípravy příslušníka AZ. 
  • Jde o formu vojenského cvičení v trvání 6 týdnů, přičemž samotný výcvik probíhá 12 hodin denně, mimo pátku, kdy je 6 hodinový, víkendy jsou volné, tedy celkem 54 hodin výcviku týdně. Nástupní termíny jsou několikrát do roka (zpravidla 4x).
  • Cílem tohoto výcviku je nabýt základní znalosti a dovednosti, aby byl voják schopen přežít na bojišti.
  • Získání základních znalostí vyžaduje velké množství teorie, která v tomto kurzu převládá (v úvodu – spolu se základy vojenského vystupování, pořadové přípravy), a poté přechází v praxi a v závěru je zařazeno absolvování výcviku v přežití.
  • Předměty: základní řády, ženijní příprava, ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN), zdravotní příprava, tělesná příprava, topografická příprava, taktická příprava, střelecká příprava, strážní a dozorčí služba, pořadová příprava, komunikační a informační podpora (spojovací příprava).
  • Nezbytnou součástí každého vojáka, tedy i příslušníka AZ  je nejen zvládnutí těchto základních znalostí a dovedností, ale rovněž vysoká morálka, výborná fyzická, ale i psychická kondice, schopnost plnit úkoly v náročných klimatických podmínkách, při nedostatku spánku a působení dalších zátěžových faktorů.