Norští experti u 53. brigády průzkumu a elektronického boje

Autor: major Vlastimil Vašíček

Na přelomu ledna a února 2013 se pod záštitou Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO uskutečnila u 53. brigády průzkumu a elektronického boje v Opavě zahraniční návštěva expertů Královských vzdušných sil Norska a vojenského výzkumného institutu FFI v Norsku.

Účelem této návštěvy byla diskuse a odborná pomoc pro zodpovězení otázek týkajících se připojení prostředků průzkumu a elektronického boje v AČR do sítě CESMO (Collaborative Electronic Support Measures Operations) v prostředí ISR, kde účelem CESMO je sdílet výstupní informace z jednotlivých prostředků a distribuovat je ve formě uceleného obrazu COP (Common Operational Picture), a tím poskytnout rychlý přehled o prostředcích a situaci na bojišti.

Třídenní návštěva byla uskutečněna na základě dlouhodobé spolupráce na mezinárodní úrovni mezi AČR a OS Norska v oblasti elektronického boje. Vzhledem k tomu, že Norsko je společně s Velkou Británii vedoucí zemí NATO v implementaci CESMO v systému ISR, bylo jasné, kam se budou jednotlivá jednání ubírat. V průběhu třídenní návštěvy se Norové seznámili se strukturou 53. brigády, radiovou i radiotechnickou částí prostředků ISR v Opavě i Táboře a také s nejnovějším pasivním sledovacím systémem Věra NG na stanovišti Velký Zvon. V rámci návštěvy norští experti přednesli prezentace na téma implementace CESMO na jednotlivých úrovních velení a řízení v NATO a dále prezentace vybraných norských systémů elektronického boje. Vzhledem k tomu, že v podmínkách AČR se ve spolupráci s Vojenským výzkumným ústavem, s.p. a s firmou URC Systems, spol.s.r.o. vyvíjí prostředky pro prostředí ISR, účastnili se těchto jednání také odborníci obou zmiňovaných firem.

Závěrem je nutno říci, že celá plánovaná návštěva byla úspěšná. Obě strany si odnesly poznatky o stávajícím stavu CESMO v prostředí ISR v NATO stejně tak jako poznatky o možnosti zasazení našich systémů v této alianční síti pro operace. Před námi je však ještě spousta práce, kterou můžeme úspěšně zúročit v rámci testovacího cvičení „Unified Vision 2014“ v Norsku. Dokončení zapojení našich prostředků průzkumu a elektronického boje s modulem ISR do CESMO je pro nás dostatečně velkou motivací.