Norský král navštívil české chemiky na cvičení

Autor: kapitánka Vlastimila Cyprisová, 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany

Chemičtí specialisté Armády České republiky se v Norsku zúčastnili spojeneckého cvičení Steadfast Joist 2012, při kterém NATO poprvé ověřovalo nový koncept nasazení sil.

Alianční jednotky prověřovaly během cvičení Steadfast Joist 2012 v první polovině května v norském Stavangeru nový koncept pro nasazení jednotek NATO v operacích. Ten opouští od nasazení pouze koordinačního velitelského elementu a řízení operace z mírového velitelství. Podstatou je rozmístění celého velitelství během operace a jeho přímé řízení jednotek z operačního prostoru. Přes 600 vojáků na základně Joint Warfare Centre (JWC) ověřovalo nový koncept v co nejreálnějších podmínkách na pozadí konfliktu ve východním rohu Afriky (Horn of Africa) tzv. Cerasii.

Úkolem aliančních jednotek tzv. NIMFOR (NATO Interim Multinational Force) byla asistence při zajištění bezpečnosti a stabilizace Tytanu. Tato země čelila vážné humanitární krizi a současně vnějšímu ohrožení sousedních států a nelegálních ozbrojených skupin včetně teroristických organizací. Jednotky NATO se podílely na její stabilizaci, zlepšení bezpečnostní situace, podpoře distribuce humanitární pomoci, protipirátských aktivitách v tzv.“Golf of Canopia“ a „Red Sea“ a zvýšení schopností ozbrojených sil Tytanu.

Svoje nezastupitelné místo během operace plnit také tým odborníků z České republiky a Maďarska - CBRN JAT (Joint Assesment Team), který poskytoval odborné analýzy, rady a doporučení veliteli NIMFOR a jeho operačnímu štábu. Tým shromažďoval veškeré informace o zbraních hromadného ničení, průmyslových toxických látkách a dalších CBRN hrozbách v prostoru operace. Tyto možné hrozby ze strany potenciálního agresora následně vyhodnocoval, prováděl jejich analýzu a stanovil scénáře možného vývoje. Na základě těchto vyhodnocení navrhoval opatření k eliminaci a případné redukci následků možného dopadu na operaci.

Chemické vojsko uskupení NATO pak bylo zastoupeno příslušníky štábu mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany, jehož je Česká republika v současnosti vedoucí zemí (Lead Nation). Prapor zabezpečoval ochranu proti zbraním hromadného ničení a průmyslovým toxickým látkám v prostoru odpovědnosti během operace. Jeho úkolem bylo simulovat činnost jednotek, součinit s jednotlivými druhy vojsk a vyčleňovat síly a prostředky ve prospěch pozemních, vzdušných i námořních sil. Řešeny byly například situace, kdy došlo k nálezu barelů s neznámou toxickou látkou, havárii vozidla s únikem průmyslové škodliviny, či odcizení chemické látky z továrny. Tedy situace představující reálnou hrozbu průběhu operace a omezující schopnosti aliančních jednotek.

Jedinečnost a ojedinělost cvičení bylo umocněno návštěvou norského krále Haralda V. na základně JWC, kde ho doprovázel její velitel generálmajor Jean Fred Berger.