Němečtí vojenští kaplani navštívili Česko

Autor: plukovnice Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Ve čtvrtek 14. července 2011 zavítal na dvoudenní pracovní návštěvu České republiky hlavní kaplan (zástupce polního biskupa) evangelické duchovní služby německého Bundeswehru Dirck Ackermann společně s jedním ze svých zástupců, vedoucím kaplanem Ulrichem Bratesem.

V budově Generálního štábu AČR přijal německé duchovní 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR brigádní generál Miroslav Žižka, který s nimi krátce pohovořil o významu a úloze duchovní služby v armádě.

S hlavním kaplanem Armády České republiky plukovníkem Janem Kozlerem následně jednali o jednotlivých oblastech možné spolupráce kaplanů obou armád.

„Společně jsme také detailněji prodiskutovali závěry 22. mezinárodní konference vojenských kaplanů armád států NATO, která se uskutečnila v únoru tohoto roku v Praze, a která byla zaměřena na zkvalitnění vojenských duchovních služeb ve smyslu podpory a pomoci aliančním vojákům v získávání individuální etické motivace a orientace pro výkon služby v náročném prostředí současného Afghánistánu,“ uvedl plukovník Kozler po jednání.

Čeští a němečtí vojenští kaplani tradičně intenzivně spolupracují také v zahraničních aliančních operacích. V současné době duchovní služba německého Bundeswehru organizačně zaštiťuje operativní spolupráci vojenských duchovních služeb armád NATO v rámci nasazení v operacích. „Právě tato nadnárodní koordinace činnosti vojenských kaplanů v operacích a možnost jejího převzetí duchovní službou AČR se stala také jedním z hlavních bodů uskutečněného jednání,“ uvedl plukovník Kozler s tím, že pro duchovní službu AČR by to byla velká výzva.

Spolupráce a setkávání zástupců české a německé vojenské duchovní služby v sobě také stabilně uchovává moment související s připomínkou rolí a osudů Čechů a Němců během 2. světové války a bezprostředně po jejím konci. Toto téma je obecně v česko-německých vztazích velmi citlivé a i v rámci spolupráce obou vojenských duchovních služeb nezůstává stranou a opakovaně je zdrojem námětů pro vojensko-etické semináře. Německá vojenská duchovní služba například pravidelně organizuje ve spolupráci se svými českými kolegy z AČR exkurze německých vojáků do bývalého koncentračního tábora v Terezíně a do Němci vypálené obce Lidice. „Na druhou stranu jsme projednali i možnost organizace návštěv českých a německých vojáků na místech spojených s činností takzvaných revolučních gard v poválečném Československu ve vztahu k obyvatelstvu německé národnosti na českém území,“ konstatoval plukovník Kozler. „I s těmito otázkami se musí oba naše národy vyrovnat,“ dodává český hlavní vojenský kaplan.