Největší logistické cvičení v historii NATO je připraveno

Autor: kapitánka Veronika Šedivcová, major Jan Šulc

V týdnu od 25. do 29. března 2013 uspořádalo Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky za podpory Ministerstva obrany Slovenské republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky v Bratislavě závěrečnou plánovací konferenci k mezinárodnímu logistickému standardizačnímu a interoperabilnímu cvičení Capable Logistician 2013.

Závěrečná plánovací konference byla posledním plánovacím jednáním v přípravě cvičení Capable Logistician 2013, zařazeného do plánu cvičení NATO, které se uskuteční od 8. do 26. června 2013 na Slovensku. Zájem zúčastnit se jej dosud potvrdilo 35 států a více než 20 mezinárodních organizací a agentur v rámci NATO i mimo něj. S účastí 1 800 osob a více než 450 kusy nasazené techniky se bude jednat o dosud největší logistické cvičení v rámci NATO. Bude to také dosud největší akce řízená Mnohonárodním centrem pro koordinaci logistiky sídlícím v Praze.

Cílem závěrečné plánovací konference bylo proto představení průběhu vlastního cvičení včetně detailních instrukcí o podpoře hostitelským státem (Slovenskou republikou) a rekognoskace vojenského prostoru Lešť a letecké základny Sliač, kde se cvičení Capable Logistician 2013 uskuteční. Celkem se konference zúčastnilo 177 osob z 23 států, 13 mezinárodních organizací a agentur. Pozvání do Bratislavy přijali i zástupci čtyř společností, které se cvičení zúčastní v rámci doprovodných prezentačních „obranných dnů“.

Úsilí dosud vynaložené při přípravě cvičení Mnohonárodním centrem pro koordinaci logistiky je vysoce oceňováno nejen ze strany přispívajících států, ale zejména jednotlivými stupni velitelství NATO. O významu cvičení Capable Logistician 2013 svědčí i to, že na něj pozvání přijal osobně předseda Vojenského výboru NATO generál Knud Bartels a předpokládá se i návštěva generálního tajemníka NATO Anderse Fogha Rasmussena. Účast nejvyšších představitelů vojenské logistiky všech států NATO a zemí zapojených do programu Partnerství pro mír (PfP) je z tohoto pohledu již takřka samozřejmostí.

Jak uvedl plukovník Miroslav Pelikán, ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky: „Hlavním cílem cvičení Capable Logistician 2013 je prověřit a rozvíjet kolektivní řešení v oblasti logistiky a zhodnotit interoperabilitu logistických systémů techniky v několika funkčních oblastech, jako jsou například palivo, voda, munice, údržba a vyprošťování, dopravní přesuny, vrtulníkové operace a další.“ Výsledkem by mělo být zvýšení standardizace logistických procedur, které se uplatní především v současných a budoucích operacích. Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky se tak mimo jiné významně podílí i na rozvoji projektů takzvané chytré obrany (Smart Defence).