Největší letošní vojenské cvičení začalo na Doupově

Autor: major Jan Šulc, tiskový a informační důstojník 9.PRT Lógar

Vojenský výcvikové prostor Hradiště ožil v minulém týdnu přípravou na letošní největší cvičení Armády České republiky, cvičení Cooperative Effort 2011, které se koná od neděle 4. prosince do čtvrtka 8. prosince. V rámci něj na Doupově vyvrcholí také závěrečná fáze dvoutýdenní přípravy 9. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar Armády České republiky (9.PRT) k nasazení v Afghánistánu.

Jak řekl velitel 9.PRT plukovník Antonín Genser: „Příprava jednotky byla rozdělena do tří fází, nejprve na zhruba tříměsíční výcvik jednotlivce, následně přípravu malých jednotek a nakonec to je právě fáze přípravy jednotky jako celku zhruba 300 vojáků, ve které se nyní nacházíme.“ Na svém finálním cvičení jsou příslušníci 9. PRT na Doupově již od pondělí 28. listopadu. V uplynulých dnech se zaměřili především na opakování a zdokonalování svých dovedností v základních bojových drilech, patrolovací činnosti, reakcích na IED (iprovizované výbušné zařízení) incidenty a pochopitelně také v bojové střelbě. Právě na střeleckou přípravu a ovládnutí všech souvisejících drilů je i v této fázi výcviku položen velký důraz, neboť jednotka bude jako vůbec první od února 2012 nasazena v Afghánistánu s novou útočnou puškou CZ 805 BREN, kterou byl 42. mechanizovaný prapor Tábor, tvořící jádro 9.PRT, v minulých měsících přezbrojen. Spolu s BREN bude jednotka využívat v Afghánistánu i další moderní osobní zbraně z výzbroje 4. brigády rychlého nasazení, pistole CZ 75 SP-01Phantom. Paralelně s tímto „běžným“ výcvikem jednotky probíhal zároveň i plánovací proces a vydávání úkolů k následující komplexní etapě přípravy, během níž se Doupov v rámci cvičení Cooperative Effort 2011 dočasně změní na neklidnou provincii Lógar.

Řídící cvičení Cooperative Effort 2011 a velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Miroslav Hlaváč uvedl: „Hlavním cílem tohoto cvičení je kontrola sladěnosti a stavu připravenosti 9.PRT před jejím nasazením v Afghánistánu.“ Spojence, tedy americké koaliční partnery, Afghánskou národní armádu, Afghánskou národní policii, ale i místní obyvatelstvo a povstalecké skupiny bude příslušníkům 9.PRT v rámci cvičení Cooperative Effort nyní představovat okolo 800 jejich českých kolegů. Spolu s řádově 300 příslušníky 9.PRT se tak celkový počet cvičících vojáků vyšplhá na více než 1100 osob s téměř 300 kusy techniky, včetně kolových obrněných transportérů Pandur, které naši vojáci úspěšně užívají v Afghánistánu již delší dobu.

Plukovník Hlaváč, čerpající při řízení cvičení také ze své zkušenosti s nedávným působením ve funkci velitele 7. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar Armády České republiky, doplnil: „Jsme v kontaktu s našimi v Afghánistánu nasazenými jednotkami a snažíme se maximálně realisticky rozehrát všechny situace, které zde mohou naše vojáky potkat. Do scénáře přenášíme nejnovější poznatky o taktice protivníka. Při nadcházejícím výcviku se zaměříme na útoky nástražnými systémy i komplexní útoky povstalců tak, abychom příslušníky jednotky připravili na nejhorší možné scénáře a varianty plnění úkolu. Podmínky jsme i v dalších ohledech přiblížili realitě nejen užitím místních názvů, ale i maximálním využitím vojáků s čerstvými zkušenostmi z Afghánistánu. Simulujeme skutečné reálné prostředí ve všech rovinách včetně obtíží v komunikaci v mezinárodním prostředí či při kontaktu s jinými kulturami.“

I proto, aby byla simulace maximálně realistická, je do cvičení nasazen tak masivní počet osob a techniky, včetně mnoha specifických odborností od ženistů a dělostřelců, přes vojenské policisty, zdravotníky, specialisty elektronického boje a průzkumu až po letectvo. Do cvičení Cooperative Effort 2011 je zapojeno velitelství 4. brigády rychlého nasazení a jeho podřízené jednotky - 41. mechanizovaný prapor, 42. mechanizovaný prapor (tvoří jádro 9. jednotky PRT), 43. výsadkový mechanizovaný prapor, vybrané prvky ze 13. dělostřelecké brigády, 14. brigády logistické podpory, 15. ženijní brigády, 53. brigády průzkumu a elektronického boje, 103. střediska CIMIC/PSYOPS, 6. a 7. polní nemocnice a dalších zdravotnických zařízení, 22. základny taktického letectva, 23. základny vrtulníkového letectva, 24. základny dopravního letectva, Vojenské policie a specialisté z dalších vojenských útvarů a zařízení AČR.

Ve středu 7. prosince bude součástí cvičení Cooperative Effort 2011 ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště i ukázkový den. V rámci dynamické ukázky s námětem plnění úkolu v zahraniční operaci se budou moci přítomní zástupci odborné veřejnosti a médií seznámit s řešením komplexního útoku povstalecké skupiny na přesunující se patrolu koaličních sil, v níž jsou zařazeny kolové obrněné transportéry Pandur. Na ni naváže ukázka evakuace, příjmu a ošetření raněných vojáků prostředky polní nemocnice a statická ukázka moderních zbraní a vybavení Armády České republiky. Vlastní cvičení Cooperative Effort 2011 zahájil velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Miroslav Hlaváč po nástupu jednotek v neděli 4. prosince 2011 v 9.00 hodin ráno.