Nebezpečná nákaza na Boleticích

Autor: kapitánka Marcela Jandová, velitelství sil podpory Stará Boleslav

Ve vojenském újezdu Boletice na farmě Květušín dnes končí čtyřdenní cvičení „Nákaza 2012“. Vojenská veterinární služba Armády ČR společně se Státní veterinární správou ČR připravily cvičení, kde jejich příslušníci zasahovali proti šíření nebezpečných nákaz, jakou může být například slintavka a kulhavka.

Zemědělská správa Jihočeského kraje hlásí onemocnění hovězího dobytka. Příznaky jako kulhání a výtoků slin odpovídají velmi nebezpečné nákaze, a to kulhavce a slintavce. Vrávorání, dušnost, třes či stopy bílého prachu jasně naznačují dále podezření na možnost bioterorismu a podezření na nebezpečnou nákazu antrax (sněď slezinnou).

I na takové krizové situace musí být Armáda ČR připravena. Ústřední vojenský veterinární ústav v Hlučíně takové schopnosti má. Je jedinečným odborným zařízením sil podpory Armády ČR, odpovědný za veterinární zabezpečení resortu Ministerstva obrany. „Zajišťujeme ochranu vojsk proti onemocněním přenosným ze zvířat na člověka, zajišťujeme laboratorní diagnostiku potravin, vykonáváme státní veterinární dozor v resortu Ministerstva obrany, v případě potřeby vyčleňujeme zásahové skupiny pro potřebu integrovaného záchranného systému, úzce spolupracujeme se Státní veterinární správou ČR,“ představil vojenské zařízení v úvodu ukázkového dne pro odbornou veřejnost ředitel ústavu podplukovník Vladimír Žákovčík.

Veterináři procvičovali odběr vzorků od živých zvířat, jejich odchyt a imobilizaci. Důležitým úkolem bylo také důkladné provedení dekontaminace nejen osob, techniky, ale i malých zvířat, domácích mazlíčků. „Například při povodních máme tu zkušenost, že 20 procent evakuovaných osob si sebou do evakuačních center berou sebou nějaké zvíře. Doma nechávají majetky, ale vlastního pejska nehodlají opustit. Ten je však kvůli různým bakteriálním znečištěním zdrojem nákazy a my musíme tuto situaci řešit,“ popisoval Richard Vallo z krizového centra veterinární správy.

Cvičící v ochranných oděvech museli dodržovat ta nejpřísnější pravidla jaká platí v ohnisku vysoce nebezpečné nákazy. „Mít na sobě izolační a filtroventilační obleky samo o sobě není jednoduché a pracovat s nimi vyžaduje určitý cvik, je nutné to stále procvičovat,“ vysvětloval podplukovník Žákovčík.

Nejen nebezpečné nákazy, ale veterináři Státní veterinární správy ČR a ojenského veterinárního ústavu společně řešili situaci jako je havárie kamionu převážející živá zvířata nebo vznik nebezpečného infekčního onemocnění na palubě letadla, který přivezl vojáky společně se psy z Afghánistánu. Úkolem cvičení bylo právě prověřit schopnost spolupráce a vzájemné komunikace zúčastněných složek. Cvičení řídili příslušníci krizového centra Ministerstva zemědělství.