Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Náčelníci generálních štábů se sešli před summitem NATO

Náčelníci generálních štábů se sešli před summitem NATO

27.4.2012 • Ve dnech 24. až 26. dubna 2012 se náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek zúčastnil pravidelného zasedání vojenského výboru NATO na úrovni náčelníků generálních štábů v belgickém Bruselu.

Jednání se mimo 28 členských států Severoatlantické aliance zúčastnily též partnerské země, Ukrajina, Gruzie a Ruská federace. Hlavní důraz společných jednání byl kladen na operaci ISAF v Afghánistánu, zejména ve vztahu postupného utlumování vojensko – bojových aktivit v zemi, předávání odpovědnosti za bezpečnost afghánské vládě a následný přechod na mentorovací a výcvikové aktivity. Veškeré aktivity v této oblasti jsou směřovány na časový horizont po roce 2014 s cílem připravit plán dlouhodobé spolupráce aliančních zemí s Afghánistánem. Nejvyšší představitelé členských zemí Severoatlantické aliance prodiskutovali nabyté zkušenosti z nedávno ukončené operace v Libyi a stav příprav summitu NATO v Chicagu v květnu tohoto roku.

První jednací den byl věnován výhradně operaci ISAF na území Afghánistánu. Následující diskuze byly zaměřeny zejména na proces tranzice, tedy předávání odpovědnosti za správu a bezpečnost v zemi do rukou afghánského lidu. Neméně důležitým bodem jednání byl i proces postupného stahování aliančních jednotek z Afghánistánu, který bude zahájen některými aliančními partnery již v roce 2013. Úspěšnost tohoto procesu výrazně ovlivní i další působení NATO v této zemi, zejména v oblastech výcviku a vzdělávání afghánských bezpečnostních sil. Velmi diskutovaným problémem v této oblasti bylo zabezpečení vyčištění a „zcivilnění“ prostorů, kde byly umístěny alianční základny a celá spojenecká infrastruktura. Dalším diskutovaným problémem byla velikost a udržitelnost afghánských bezpečnostních sil po roce 2014. Již na afghánské konferenci v Bonnu v prosinci 2011 deklarovala široká mezinárodní komunita intenci poskytnout bezpečnostním silám této země finanční asistenci po roce 2014. Klíčovým problémem v této oblasti je, že bez podpory a asistence po roce 2014 může rozvoj afghánských bezpečnostních sil ustrnout a tím bude oslabena schopnost vlády Islámské republiky Afghánistán čelit jak dalším hrozbám povstalců, tak i různým kriminálním aktivitám, včetně výrobců, překupníků a prodejců drog.

V části věnované partnerským zemím vystoupil se svou prezentaci náčelník Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny, generálporučík Vladimír Zamana. Své vystoupení zaměřil na dialog a spolupráci s partnery z ukrajinské perspektivy, což posílí mezinárodní bezpečnost a pomůže bránit hodnoty, na nichž je Severoatlantická smlouva založena. Takováto spolupráce musí však být založena v duchu Strategického konceptu NATO na vzájemném respektu, reciprocitě a společných výhodách. Generál Zamana se dále ve svém vystoupení zaměřil na výsledky vojenské spolupráce v období od summitu NATO v Lisabonu a na výsledky rozvoje, kterého dosáhly ukrajinské ozbrojené síly právě v rámci této spolupráce. Generál Zamana vyzdvihl též příspěvky Ukrajiny do aliančních operací a misí a v závěru se zaměřil na spolupráci s NATO v oblasti Smart Defense. Jako klíčové v oblasti vojenské spolupráce Ukrajiny s NATO deklaroval vzájemné vztahy v oblasti reformy ozbrojených sil, rozvoji operačních schopností a účast v operacích krizového managementu.

Tentýž den proběhlo i jednání rady NATO – Rusko za účasti náčelníka Generálního štábu Ruské federace generála Nikolaje Makarova. Toto jednání potvrdilo především zlepšující se trend ve spolupráci mezi NATO a Ruskem, který byl nastaven na lisabonském summitu. Generál Makarov též potvrdil zájem ozbrojených sil Ruské federace na užší a konkrétnější spolupráci zejména v oblastech boje proti terorizmu, pátracích a záchranných akcích na moři a rovněž podpořil vzdělávací a výcvikové aktivity v oblasti logistiky. Velmi pozitivně byly oběma stranami vyhodnoceny aktivity vyplývající z plánu spolupráce NATO – Rusko za rok 2011.

V rámci jednacího formátu NATO – Gruzie vyjádřil náčelník Generálního štábu Gruzie generálmajor Devi Tchankotadze nadále trvající podporu aliančním operacím a rovněž nabídl své území ve prospěch aliančních aktivit.

Poslední jednací den, který proběhl pouze v základním složení partnerů Severoatlantické aliance, se diskutovalo o důležitých vojenských tématech před blížícím se summitem v Chicagu v návaznosti na nedávné společné zasedání ministrů obrany a ministrů zahraničí zemí NATO.

Foto: www.nato.int

Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Ze zasedání vojenského výboru NATO (1) Ze zasedání vojenského výboru NATO (1) Ze zasedání vojenského výboru…
  • Ze zasedání vojenského výboru NATO (2) Ze zasedání vojenského výboru NATO (2) Ze zasedání vojenského výboru…

Autor: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu Armády České republiky